Wat zegt de humificatie-coëfficiënt?

9 maart 2018 - Expertartikel

Het toedienen van compost  levert een aanzienlijke bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Naast de totale hoeveelheid is ook de kwaliteit van de organische stof die wordt toegediend belangrijk. De ene soort compost is de andere niet.

De kwaliteit van organische stof kan variëren van labiel/dynamisch tot stabiel. Bij een labiele organische stof wordt er relatief veel materiaal afgebroken door het bodemleven en komen er veel voedingsstoffen (met name stikstof) vrij. Is het organische materiaal daarentegen stabiel, is er een grotere bijdrage aan de bodemfysische eigenschappen van een perceel. Denk hier bijvoorbeeld aan een verhoging van de bindingsplaatsen aan het klei-humus-complex (de CEC) en aan een verbetering van de bodemstructuur.

Humificatie is het omzetten van vers organisch materiaal in stabielere organische stof. De humificatie-coëfficiënt (H.C.) geeft aan hoe groot het gedeelte van de organische stof is dat een jaar na toediening nog in de grond aanwezig is. Als je het organische stof gehalte in de compost vermenigvuldigd met de H.C. krijg je de zogenaamde effectieve organische stof, de EOS.  

Per compostsoort verschillen zowel het gemiddelde organische stof gehalte als ook de H.C. (Tabel 1). De meest stabiele compostsoort is volgens recent onderzoek GFT- en groencompost. Het NMI heeft in opdracht van de BVOR opnieuw onderzoek gedaan naar de stabiliteit van deze compostsoorten. De resultaten toonden aan dat de H.C. kon worden verhoogd van 0,75 naar 0,90.   

Tabel 1: De humuficatie van compost (Bron: Handboek Bemesting)

in kg/ton champost Groencompost GFT- compost
gemiddelde organische stof 211 179 242
Effectieve organische stof (EOS) 106 134 218
Humificatie coefficient (H.C) 0,50 0,90 90