Water analyseren als check voor Global GAP

15 april 2016 - Expertartikel

Om aan de eisen van Global GAP te kunnen voldoen is aandacht voor water een belangrijk aandachtspunt voor telers. Het is namelijk de belangrijke risicofactor bij verse groenten en fruit. Bij analyse moet water minimaal op E. coli gecontroleerd worden.

Voor de eisen van Global GAP is het belangrijk dat telers de omgevingsfactoren die watervervuiling kunnen veroorzaken regelmatig checken. Denk daarbij aan de volgende factoren:

Uiteraard zijn er nog meer factoren te bedenken die wellicht een risico vormen.

 

 

Analyses als bewijs

Het is verstandig om het risico niet alleen visueel te controleren. Via Eurofins Agro kunt u het water laten onderzoeken met het oog op Global GAP. Dit geeft u zekerheid of u ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet, ook na het nemen van maatregelen. In veel gevallen is het verplicht om de uitslagen van wateranalyses ook beschikbaar te stellen om aan te tonen dat het water geschikt is voor het beoogde gebruik.

De volgende microbiologische analyse parameters voeren wij uit  in een watermonster. Dit monster dient steriel genomen te worden in speciale steriele flesjes.  De monstername kunnen wij voor u verzorgen.

 

 

Aanvullend onderzoek

Daarnaast is het ook mogelijk aanvullend op dit analysepakket de chemische parameters ( EC, pH, hoofd- en sporenelementen) te laten onderzoeken. 

Eurofins Agro is ISO17025-gecertificeerd. Dagelijkse kwaliteitscontroles, vergelijkende ringtesten, protocollen en landbouwkundige checks maken ons kwaliteitssysteem compleet. Dankzij de accreditatie kunnen onze klanten hun analysecijfers gebruiken voor wet- en regelgeving. Global GAP is daar dus een goed voorbeeld van.