Wees alert op mycotoxinen!

6 februari 2018 - Expertartikel

Ieder jaar krijgt Eurofins Agro veel vragen over schimmels en broei in de kuilen. Nog vaker zijn er vragen over allerlei onverklaarbare gezondheids- en productieproblemen bij veestapels. Eén van de zaken waar dan naar wordt gezocht zijn mycotoxinen. Deze staan bekend om hun storende werking in de stofwisseling.

Mycotoxinen zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels op voedergewassen. Deze ontwikkelen zich met name op mais en andere granen. Graskuilen vormen een kleiner risico. Zowel op het veld als tijdens opslag kunnen schimmels zich ontwikkelen en toxinen vormen die de diergezondheid en productie bedreigen.

Mais

Bij de teelt van snijmais is het streven een goede opbrengst en kwaliteit. Er is nog weinig aandacht voor een ziektevrij gewas. Wanneer Fusarium zich kan ontwikkelen in de snijmais is er een verhoogd risico, omdat deze schimmel allerlei verschillende mycotoxinen kan produceren, zoals DON en ZEA. Een combinatie van meerdere gifstoffen in één maïspartij levert meestal een hoger risico op gezondheidsproblemen op dan één enkel mycotoxine!

Snijmaiskuil

Eenmaal gevormde toxines blijven aanwezig. Zeker als het gewas op het veld veel nattigheid te verwerken heeft gekregen, kunnen veldschimmels allerlei toxinen geproduceerd hebben. Dit was zeker bij de laat geoogste snijmais en of plat gewaaide snijmais van 2017 een risico. Bij een minder goed inkuilproces, waardoor er bij voorbeeld te veel restzuurstof in de kuil achterblijft, kan de ontwikkeling van schimmels langer doorgaan.

Melkveerantsoenen bestaan in veel gevallen uit een flinke portie snijmaiskuil, dus kuilkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor een goede melkproductie. Heeft u twijfels over de kuilkwaliteit dan kunt u altijd een aanvullende analyse bij ons aanvragen.

Meer weten? Neem contact op met onze klantenservice, klantenservice@eurofins-agro.com of 088 876 10 10.