Weet wat de bodem voor uw aardappelen kan doen met BemestingsNavigator

19 juni 2017 - Expertartikel

In het groeiseizoen van aardappelen volgt de teler continu de conditie van het gewas, maar hoeveel nutriënten er nu echt in de bodem zitten, wat deze nog na kan leveren, wat er nog uit de mest vrij komt en of deze stoffen ook het gewas bereiken, is vooraf niet met het blote oog in te schatten. De BemestingsNavigator maakt deze gegevens meetbaar.

Het mooie is, is dat het op een moment is, dat er nog is bij te sturen. Zo bemest u dat wat nodig is. Niet te veel en niet te weinig. En u houdt rekening met de bodemvruchtbaarheid: wat de bodem kan naleveren, hoeft u immers niet zelf te geven. Efficiënt bemesten dus. Teveel bemesten kan zorgen voor uitspoeling en afspoeling en is zonde van de gemaakte kosten. Te weinig bemesten kan leiden tot kwaliteits- en opbrengstverlies. 

Afgestemd op behoefte van het ras

Met BemestingsNavigator Aardappel krijgt u het meest nauwkeurige bijbemestingsadvies voor diverse elementen in consumptieaardappelen en pootgoed waaronder stikstof (N), kalium (K) en mangaan (Mn). Het advies is rasafhankelijk en gebaseerd op het daadwerkelijke groeiverloop van het gewas en de inhoud van de aardappelbladsteeltjes. Bovendien worden de resultaten van de verschillende meetmomenten met elkaar gecombineerd, zodat een zeer betrouwbaar beeld ontstaat.

De Navigator bestaat uit grondmonsters en gewasmonsters (aardappelbladstelen) en bepaalt ook het loofgewicht tijdens de teelt. De uitslagen van het onderzoek gaan naar u en ook naar uw teeltspecialist. De specialist neemt de resultaten met u door voor een zo optimaal mogelijke opbrengst en kwaliteit.

Interesse?

Als u zich aanmeldt voor de Bemestingsnavigator, dan ontvangt u een bevestigingsmail. Wij zullen u vragen naar aanvullende gegevens over grondsoort, ras, locatie etc. Uiteraard geven wij u dan ook de informatie over de manier waarop u de aanvullende teeltgegevens kunt aanleveren. Op dit moment zult u immers nog niet over al uw gegevens kunnen beschikken.

Schrijf u nu in: aardappel.navigator@eurofins-agro.com