Welke voorjaarsmeststof geeft u uw eerste snede?

25 maart 2015 - Expertartikel

De bemesting van grasland krijgt steeds meer aandacht. Met de strengere bemestingsnormen voor stikstof (N) en de dalende gehaltes ruw eiwit (RE) in de voorjaarskuilen is naast de dierlijke mest, de benutting van uw kunstmest steeds belangrijker.

Er komen ook steeds meer meststoffen op de markt die verschillende stikstofvormen bevatten. Hieronder vindt u een aantal feiten en richtlijnen die u kunnen helpen bij de juiste keuze van de meststof voor uw grasland.  Deze zijn gebaseerd op de handreiking betere benutting N-meststoffen, opgesteld door de commissie bemesting grasland en voedergewassen (CBGV www.bemestingsadvies.nl).

 

 

 

 

 

 

Korrel of vloeibaar?

Er is een groeiend aanbod vloeibare meststoffen op de markt.  Uit onderzoek is echter gebleken dat over de jaren heen de toedieningsvorm vloeibaar zelden betere prestaties geeft dan een korrelmeststof.

 

 

Nutriënten en N-vorm

De nutriënten en de N-vorm waaruit de meststof is opgebouwd maken wel veel verschil, en die kunnen verschillen per product, zowel in korrel als in vloeibaar.  Hieronder een aantal kenmerken met betrekking tot de verschillende N-vormen

1. Nitraat:Nitraat een snelwerkende N-meststof. De plant neemt nitraten efficiënt op en kan deze ook opslaan in de plant. Een groot nadeel is dat nitraten makkelijk uitspoelen. Als het gewas nog niet veel opneemt, in het vroege voorjaar, is de kans op verliezen dus groot.  

2. Ammonium:Gras heeft een voorkeur voor ammonium. Bij vroege toediening in het voorjaar, wanneer de gewasgroei nog op gang moet komen, is dit de beste N-vorm die de minste verliezen geeft.  De  omzetting van ammonium naar nitraat (nitrificatie) heeft wel een sterker verzurend effect op de bodem dan een nitraatmeststof.  

3. Ureum:Ureumhoudende meststoffen moeten behandeld zijn met een ureaseremmer of een ander additief, anders zijn er te veel verliezen door vervluchtiging van de N (ammoniak). Ureum is een meststof die een wat langzamere werking heeft. Ureum met ureaseremmer is gevoeliger voor uitspoeling dan Ammonium. 

Samenvattend geven we u  de volgende tips voor zowel de eerste als latere snedes.

 

 

N-Bemesting eerste snede

N-Bemesting latere snedes