Werkwijze bemonstering vaste mest code 13 en 43

3 oktober 2017 - Expertartikel

Sinds begin deze week is de nieuwe regeling AP06 van kracht. Monsters van vaste mest (code 13 en 43)  worden voortaan genomen door een onafhankelijke monsternemer. We zitten midden in de opstartfase. Hierbij nuttige informatie om de bemonstering de komende weken zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eurofins Agro is een samenwerking aangegaan met Certicon Agro. Voor de nieuwe werkwijze is een stappenplan opgesteld.

Routing monsters

De onafhankelijke monsternemers van Certicon Agro nemen vanaf 1 oktober de mestmonsters volgens AP06. Deze monsters worden vervolgens door de koeriers van Eurofins Agro bij de monsternemers opgehaald. Na controle volgt analyse in Wageningen of in Graauw. Wageningse klanten blijven dus voor de analyses in Wageningen en de klanten in Graauw blijven qua analyses in Graauw. Eind oktober 2017 evalueren wij of wij deze routing blijven volgen of dat betrokken AP06-monsters rechtstreeks naar Wageningen of Graauw kunnen.

Twee facturen

Omdat de analyses in Wageningen of in Graauw blijven, ontvangt u de facturen voor de analyses ook via Wageningen of Graauw. In eerste instantie zullen deze facturen nog exclusief de monsternamekosten zijn. Voor de monsternamekosten ontvangt u in de begin periode aparte maandfacturen.

Prijsstelling

Voor de prijsstelling van de monstername kosten zijn nieuwe staffels uitgewerkt, afhankelijk van de bedrijfsituatie/regio en de aantallen AP06-monsters per keer. Neem contact op met Ad Merks (06 – 119 5413) of Mathieu Eugelink (06 5200 2180). Zij vertellen u meer over de prijs van onafhankelijke monstername door Certicon Agro.

Meer weten?

Neem contact op met: 
Eurofins Agro Wageningen via 088 - 876 1010 of klantenservice@eurofins-agro.com
Eurofins Agro Graauw via 0114 - 635 400 of customerservice-zvl@eurofins.com 
Certicon Agro via 0318 - 545 000 of info@certiconagro.nl