Actievoorwaarden 1 jaar lang gratis analyses

  1. Agrarische ondernemers die voor 1 maart 2024 BemestingsWijzer Compleet hebben besteld, maken kans op intensieve monitoring met begeleiding ter waarde van maximaal €  2.000 inclusief btw gedurende de periode 1 maart 2024 tot 1 maart 2025. Hierbij kan u gebruik maken van de reguliere onderzoeken zoals BemestingsWijzer Compleet, BijmestMonitor, Voedingswaarde Compleet, Mest Check, Rantsoen Check en VersgrasCheck. Gedurende het jaar informeren wij u steeds over het nog resterende budget voor bemonstereing en begeleiding. Na 28 februari 2025 is de actie verlopen en kan er geen gebruik meer worden gemaakt van dit aanbod.
  2. Met het ontvangen en accepteren van de prijs gaat u ermee akkoord dat Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. over de voortgang van bemonstering, de resultaten en de daar uitvoortkomende maatregelen, en het effect op de bedrijfsvoering communiceert gedurende de periode 1 maart 2024 t/m 28 februari 2025 via vlogs/artikelen/social media etc. Publicatie geschiedt altijd in overleg met u.
  3. U kunt zich aanmelden voor deze actie via dit formulier.  Aanmelding is mogelijk t/m 29 februari 2024.
  4. Uit de aanmeldingen selecteert Eurofins Agro Testing B.V. twee winnaars: één uit de veehouderijsector en één uit de akkerbouwsector. De winnaar(s) worden bekend gemaakt op vrijdag 15 maart 2024.
  5. U kunt de actie niet inwisselen voor contant geld of voor andere diensten dan aangeven door Eurofins Agro Testing Wageningen B.V.
  6. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen, worden verwerkt conform de privacy verklaring van Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. U kunt deze privacy verklaring raadplegen via deze link.
  7. De actie geldt alleen voor de deelnemer en kan niet aan derden worden overgedragen.
  8. Op deze actie, de gewonnen diensten en hiermee verbonden (rechts)handelingen zijn tevens de algemene leveringsvoorwaarden van Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. van toepassing. U kunt de algemene leveringsvoorwaarden van Eurofins Agro Testing Wageningen B.V raadplegen via deze link. Door mee te doen met deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. en gaat u akkoord met de toepasselijkheid hiervan.
  9. Deelname aan de actie is op eigen risico. Enige aansprakelijkheid van Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. dat verband houdt met de actie is uitgesloten, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet of indien er sprake is van schade als gevolg van opzet hetzij bewuste roekeloosheid bij Eurofins Agro Testing Wageningen B.V.
  10. Bij vermoeden van misbruik en/of frauduleus handelen bij deze actie, heeft Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. het recht om deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname en eventueel verkregen voordeel of korting terug te vorderen van de deelnemer.