Wist u dat….. 8 feiten rondom KringloopWijzer

26 januari 2016 - Expertartikel

KringloopWijzer is sinds dit jaar verplicht voor alle melkveebedrijven in Nederland. Over KringloopWijzer is van alles te zeggen. Het helpt de bedrijfsefficiëntie te vergroten en is daarmee meer dan een set regels. Tegelijkertijd zijn er wel wat zaken om rekening mee te houden. Acht belangrijke feitjes op een rij.

1. Sinds maandag 25 januari, 10:00 uur, kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden voor de BEP-pilot (pilot evenwichtsbemesting fosfaat). Het aanmeldformulier staat dan op de site van LTO Noord. Aanmelden kan tot 1 februari 2016.

2. Melkveebedrijven met een melkveefosfaatreferentie groter dan 0 krijgen twee maanden langer de tijd om de KringloopWijzer in te dienen. De zuivelondernemingen hebben de uiterlijke datum voor indienen via de Centrale Database KringloopWijzer opgeschoven naar 1 mei 2016.

3. Aanmelden voor derogatie aanmelden moet vóór 1 februari 2016

4. www.dekringloopwijzer.nl heeft inmiddels meer dan 5000 deelnemers

5. Gemengde bedrijven met een melkveefosfaat referentie van >0 in 2013 zijn verplicht om ook de kringloopwijzer in te vullen over 2015. U bent eind 2013 geïnformeerd  door RVO over het overschot. De melkveefosfaatreferentie is in te zien op www.mijnrvo.nl 

6. Gespecialiseerde jongveeopfokbedrijven met een eigen UBN-nummer zijn vrijgesteld van het gebruik van KringloopWijzer. 

7. Het is op dit moment niet mogelijk om verlies door vraatschade als zodanig op te nemen in de KringloopWijzer. Door de verminderde gewasopbrengst zullen de uitkomsten van uw KringloopWijzer waarschijnlijk minder goed zijn dan ze hadden kunnen zijn. Dat is vervelend, maar heeft voor de korte termijn geen gevolgen. U wordt namelijk nog niet afgerekend op de uitkomsten van de KringloopWijzer. Er wordt onderzocht hoe het onderdeel vraatschade in de toekomst opgenomen kan worden in de KringloopWijzer.

8. Biologische bedrijven zijn ook verplicht om mee te doen aan KringloopWijzer