ZeefgrondCheck voor bloembollen: grootste pakkans stengelaaltjes op partijniveau

19 juni 2017 - Expertartikel

Stengelaaltjes kunnen in bloembolgewassen tot een flinke strop leiden. Mogelijke besmettingen komen vroegtijdig aan de oppervlakte met ZeefgrondCheck. Met de bollenoogst voor de deur, is het moment om zeefgrondmonsters te nemen nabij.

Eurofins Agro voert sinds 2015 analyses uit op zeefgrondmonsters van bloembollen. Bollenkwekers kunnen zeefgrond verzamelen tijdens het rooien of sorteren van de bollen in de schuur. Vervolgens wordt de zeefgrond met behulp van een DNA techniek onderzocht op de aanwezigheid van levende stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci). De uitslag volgt binnen 8 werkdagen.

Hogere pakkans

Het voordeel ervan is dat er in plaats van grondbemonstering in het perceel, gericht grond wordt verzameld die dicht langs de bollen heeft gezeten. Hiermee kan er gemakkelijk een monster per partij bloembollen worden verzameld en wordt er met minder grond een hogere pakkans gerealiseerd. Bemonstering op partijniveau is belangrijk voor bollenkwekers, omdat partijen vele jaren binnen een bedrijf mee gaan en er vaak meerdere partijen op één perceel worden geteeld. Door het tijdig ontdekken van de aanwezigheid van stengelaaltjes in een partij bollen kunnen er maatregelen worden genomen in zowel de partij als op de percelen waar de partij heeft gestaan.

Hoe neem ik een zeefgrondmonster?

- Haal monsterzakken en ZeefgrondCheck stickers op bij één van de depots of neem contact op met uw monsternemer.
- Zorg voor schoon gereedschap/schone handen.
- 1 monster per partij van 0,5 ha. Bij grotere partijen geven meer monsters een betrouwbaarder beeld van de partij.
- Verzamel 1,5 L zeefgrond en vul de monsterzak goed vol.
- Neem de grond zo goed mogelijk verdeeld over de totale hoeveelheid zeefgrond. Neem regelmatig een handje/schepje grond tijdens het zeven of verzamel een representatief monster uit de kist.
- Verwijder grof organisch materiaal zoals grote vellen, onkruid en bolresten. Deze worden niet meegenomen in de analyse en het vermindert de hoeveelheid grond die wordt onderzocht. Je kan hiervoor een grove zeef van 1 cm of de handen gebruiken.
- Maak tussen elk monster en elke partij de handen en/of schepje goed schoon om kruisbesmetting te voorkomen.
- Plak de ingevulde stickers op de monsters en breng deze naar een depot of bel de monsternemer van Eurofins Agro (zie 'vind de monsternemer bij u in de buurt')

Grondbemonstering

Grondbemonstering blijft relevant voor de bollensector. Voor het planten kunnen percelen worden onderzocht om te kijken of het perceel vrij is van stengelaaltjes. Na het rooien van de bollen kan worden gekeken of de partijen een besmetting van stengelaaltjes hebben achtergelaten. 

Meer weten?

Neem contact op met uw monsternemer of stuur een e-mail aan klantenservice@eurofins-agro.com Uw monsternemer vindt u via de knop op de homepage (even scrollen).