Zomertip: bemest kali bij op grasland

23 juni 2014 - Expertartikel

Kali is een steeds belangrijker aandachtspunt voor grasland. Door de lagere gehaltes in drijfmest en de lagere drijfmestgiften (door de nieuwe derogatienorm van 230 kg N per ha) ontstaat er al snel een netto onttrekking op grasland.

Zeker op de zandgronden is het aan te raden om bij de latere snedes  een aanvullende kalibemesting toe te passen. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van gewassen. In de droge zomerperiodes is kali dus cruciaal. Te weinig kali kan de graslandproductie, zeker in deze drogere periodes, sterk beperken. Tegelijkertijd wordt er juist in deze periode,  wanneer het vaker droog wordt, minder drijfmest bemest. De kalivoorziening komt hiermee aan de krappe kant, zeker omdat de kaligehaltes in drijfmest de laatste jaren gezakt zijn.

Al snel netto onttrekking

Bij een bemesting van 230 kg stikstof uit dierlijke mest, geeft zelfs een opbrengst van slechts 8 ton droge stof per jaar al een netto onttrekking van kali.  Gemiddeld moet er 50-100 kg K2O bijbemest worden om de onttrekking aan te vullen.

Niet teveel per snede

Door aanvullend een kleine kaligift te geven (afhankelijk van de drijfmestgift) kunnen typische stressfactoren in de zomer en het najaar, zoals roest,  voor grasland beperkt worden.  Teveel kali geven is echter niet goed voor de diergezondheid. Het is raadzaam om de aanvullende gift per snede niet te hoog te maken, zeker in geval van beweiding. Denk daarbij aan maximaal 50-100 kg Kali 60  per snede.

Wilt u weten hoeveel kali u op het land brengt met uw beschikbare drijfmest? Laat dan een mestanalyse uitvoeren bij Eurofins Agro. De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf.