Zuurgraad en hardheid bepalen spuitresultaat

16 juli 2015 - Expertartikel

Het is belangrijk om de kwaliteit van het water te weten waarmee u uw tank vult en de bestrijdingsmiddelen aan toevoegt. De werkzaamheid van middelen wordt namelijk enorm beïnvloed door zowel de zuurgraad als hardheid van het water. Als u de kwaliteit weet is het mogelijk om over te stappen op alternatieven of om bijvoorbeeld een conditioner in te zetten.

Onderzoek van DLV Plant uit 2007, in opdracht van het voormalige Productschap Tuinbouw, toont aan dat de werkzaamheid van middelen enorm kan teruglopen bij een hogere pH. Ook onderzoek van de Utah University uit de Verenigde Staten toont dit aan. Als voorbeeld noemen zij de fungicide captan. Bij een pH van 5 (dat is het optimum) is de werkzaamheid pas na 32 uur gehalveerd. Bij een pH van 7 is daar maar  8 uur voor nodig en bij een pH van 9 is dit in slechts 10 minuten al gebeurd. Om het concreet te maken:  Je maakt een tankoplossing klaar met  1 kg per hectare, maar na een wachttijd van een half uur, ga je spuiten met een oplossing met een effectiviteit die overeenkomt met  125 gram middel.

Vraag uw adviseur of leverancier wat de optimale pH en hardheid is van het middel dat u gebruikt.

Hardheid van het water

Ook de hardheid van het water is bepalend voor het spuitresultaat. De hardheid is vooral afhankelijk van de concentratie van calcium- en magnesiumionen in het water, en daarnaast van enkele andere elementen en verbindingen. Veel middelen binden zich aan deze ionen en schakelen zich daardoor uit, met als resultaat: de werkzaamheid neemt af. De hardheid is met name bij herbiciden van belang.

Water analyseren

Het is daarom belangrijk om het water te laten analyseren. De pH van oppervlaktewater kan bijvoorbeeld al enorm variëren. Gemiddeld tussen de 6,5 en 8, maar wat betreft het effect op het spuitresultaat is dat verschil enorm te noemen. Ook de pH van bronwater varieert flink. Die kan oplopen tot 9. Ook regenwater kent variaties. Vaak tussen de 5 en 6. De meeste gewasbeschermingsmiddelen werken optimaal bij minder dan 12 °DH (Duitse graden). Dat is dus een lage hardheid.

Wat kunt u doen als het water niet geschikt is? De alternatieven zijn:

Eurofins Agro kan het water dat u gebruikt analyseren. In dit pakket zit naast een pH-bepaling ook een hardheidsberekening op basis van de hoeveelheid Ca en Mg.