Wat zijn de effecten van regen en kou op de nutriënten in de bodem?

Wat zijn de effecten van regen en kou op de nutriënten in de bodem?

25 januari 2024 - BodemlevenMonitor - BemestingsWijzer - BijmestMonitor - BodemCheck

De voorbije maanden waren buitengewoon nat, gevolgd door een koude periode. Regen en kou hebben aanzienlijke invloed op de nutriënten in de bodem. Met het oog op het komende seizoen is het cruciaal om het bodembeheer te overdenken, en nu is het het ideale moment daarvoor, aangezien er momenteel buiten niet veel kan worden ondernomen. Stel een plan op voor de bodembemonstering in 2024 en leg zo de basis voor een optimale teelt.

Het jaar 2023 was buitengewoon wat betreft het weer, met een record aan neerslag en warmte, en behoorde tot de zonnigste jaren sinds het begin van de weersmetingen. Gewassen hebben het zwaar gehad, en sommige konden in het najaar niet tijdig worden geoogst. Momenteel heerst er kou en komt het af en toe tot vorst. Aangezien er buiten weinig activiteit mogelijk is, is dit een geschikt moment om een plan te maken voor de bodemstalen in 2024.

Hoeveel nutriënten zijn beschikbaar?

Het extreme weer van 2023 zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de bodem. Vorig jaar viel er veel regen, zo'n overvloed aan regen heeft directe gevolgen voor de uitspoeling van nutriënten. Met name stikstof, zwavel en borium zijn hier gevoelig voor, maar ook kalium en calcium kunnen uit de bovenste bodemlaag verdwijnen. Daarnaast heeft de vorst van de afgelopen dagen invloed gehad op de bodemstructuur.

BodemCheck is een grondonderzoek waarmee de hoeveelheid direct beschikbare hoofd- en sporenelementen in kaart worden gebracht. Op basis van het verslag kunt u nog voor de gewasgroei gerichte bemesting uitvoeren en uitgespoelde nutriënten aanvullen. Als het gewas eenmaal begint te groeien in het voorjaar, kunt u eventueel bijsturen met de BijmestMonitor.

Breng bodemleven in kaart

In 2023 heeft het niet alleen veel geregend, maar was het ook buitengewoon warm. Met name het bodemleven heeft dit gemerkt. Bodemleven is namelijk gevoelig voor zowel te veel als te weinig neerslag.

Een gezond bodemleven is van essentieel belang voor verschillende processen in de grond. Naast de afbraak en opbouw van organische stof is een evenwichtig bodemleven cruciaal voor de weerbaarheid tegen ziekten en plagen, en voor het vermogen van de bodem om water vast te houden. Met BodemlevenMonitor krijgt u inzicht in de bacteriën, schimmels en protozoa in de bodem.

Maak een plan

Eurofins biedt verschillende onderzoeken die inzicht geven in de toestand van de bodem. Door het hele jaar door te monitoren kunnen tijdig de juiste bodemmaatregelen worden genomen. Dit draagt bij aan een gezonde bodem en een optimale teelt. Het is raadzaam om nu alvast het staalnameplan voor 2024 op te stellen en te plannen. Een dergelijk plan vormt een stevige basis voor gericht bodembeheer, waarmee u de bodemgezondheid verbetert en werkt aan een succesvolle teelt in 2024.