MestCheck: Efficiënt Mestbeheer

MestCheck: Efficiënt Mestbeheer

13 februari 2024 - MestCheck

Op veel boerderijen zitten de mestputten vol. Het beheer van mest zorgt voor aanzienlijke uitdagingen. Hoeveel mest kan op het eigen land worden verspreid en hoe kan de kostbare afvoer van mest tot een minimum worden beperkt? Met MestCheck, in combinatie met de resultaten van bodemonderzoek, optimaliseert u de bemesting. Niet alle drijfmest is immers gelijk!

Het uitrijdseizoen begint weer vanaf 16 februari. Het verspreiden van mest op eigen land verdient nog steeds de voorkeur. Dierlijke mest draagt namelijk bij aan de gezondheid van de bodem door het leveren van voedingsstoffen en organisch materiaal. 

Ruimte voor dierlijke mest

Uit onderzoek van Eurofins blijkt dat er in veel gebieden nog ruimte is voor het verspreiden van dierlijke mest. Als de fosfaattoestand niet in de P-klasse hoog valt, is er nog ruimte voor dierlijke mest. 

Echter, de gehalten in mest variëren sterk (zie figuur 1), evenals de hoeveelheid droge stof (zie figuur 2). Het gebruik van gemiddelde drijfmestcijfers om te verspreiden wordt daarom niet aanbevolen. Laat daarom eerst de mest analyseren voordat u deze verspreidt. MestCheck is een snelle analyse die u een indruk geeft van de samenstelling van de opgeslagen mest en u in staat stelt om op basis van de resultaten een plan te maken.

Figuur 1: de waardes in rundveedrijfmest wijken sterk af. Bron: Eurofins 2024
 

Bestel MestCheck