CNCPS: een toevoeging op het VEM-systeem

CNCPS: een toevoeging op het VEM-systeem

8 december 2023 - Veehouderij

In de Belgische veehouderij wordt doorgaans het VEM-systeem gebruikt voor de beoordeling van voeders. Wereldwijd wordt echter vaak het Amerikaanse CNCPS-model gebruikt, dat dieper ingaat op de pensfermentatie. Eurofins Agro biedt nu de mogelijkheid om de CNCPS-waarden op het analyseverslag te laten weergeven.

Het VEM-systeem, wat staat voor Voeder Eenheid Melk, is in België gangbaar voor de beoordeling van voedermiddelen op hun energiewaarde. Het berekent de benodigde energie voor onderhoud, melkproductie en groei van de koe.

Voeders zoals gras(kuil), snijmaïs en andere voedermiddelen worden allemaal beoordeeld volgens het VEM-systeem. De voederwaarde per kilo droge stof wordt vermenigvuldigd met de opname, waardoor kan worden ingeschat of de koe voldoende energie krijgt voor groei en melkproductie.

DVE en OEB

In de loop der tijd is dit systeem verfijnd met het eiwitwaarderingsmodel DVE en OEB. DVE staat voor Darm Verteerbaar Eiwit en geeft aan hoeveel eiwit beschikbaar is voor melkproductie. OEB, ofwel Onbestendig Eiwit Balans, geeft aan hoeveel eiwit en energie beschikbaar zijn in de pens en of deze in balans zijn.

Het VEM-systeem wordt voornamelijk in België en Nederland gebruikt. Andere landen hanteren verschillende voederwaarderingssystemen, maar met vaak dezelfde basisparameters zoals ruw eiwit, ruw vet, ruw as, ruwe celstof en suiker. De buitenlandse benadering is gebaseerd op de Weende Analyse en wordt vaak aangevuld met parameters van het Amerikaanse NDF-model (NDF, ADF en ADL), waarmee de celwandfracties worden gekarakteriseerd.

CNCPS-model

Het CNCPS-model wordt gebruikt in Amerika en andere landen. CNCPS staat voor Cornell Net Carbohydrate and Protein System en is ontwikkeld door de Cornell Universiteit in New York. Ook in België groeit de belangstelling voor dit model, wat heeft geleid tot de vraag aan Eurofins Agro om de CNCPS-kengetallen op het voederwaarderingsverslag weer te geven.

Verschillen tussen VEM en CNCPS

Bob Fabri, International Product Manager bij Eurofins Agro, legt uit dat het CNCPS-model vooral kijkt naar de afbraaksnelheden in de pens. Terwijl het VEM-model zich richt op de Fermenteerbare Organische Stof (FOS), beoordeelt het CNCPS-model deze koolhydraten en eiwitten in verschillende fracties op basis van verteringssnelheid. Hierbij wordt gekeken of koolhydraten en eiwitten tegelijk beschikbaar zijn voor optimale groei van de pensbacteriën.

Het CNCPS-model richt zich vooral op de verteerbaarheid van de NDF-fracties en het aminozuurpatroon bij de eiwitwaardering. Dit biedt dieper inzicht in de penswerking en kan worden toegevoegd aan het voederwaardeanalyse ter aanvulling op het VEM-systeem.

Bestel