Effectief bemesten met de S-index op het voederwaardeverslag

Effectief bemesten met de S-index op het voederwaardeverslag

18 maart 2024 - VersgrasCheck

De analyses van de voorjaarskuil van de voorbije jaren bieden inzichten die kunnen helpen bij het optimaliseren van de bemesting in het komende grasseizoen. Op het voederwaardeverslag staat de S-index vermeld: dit cijfer geeft aan of het gras tijdens de groei voldoende zwavel heeft opgenomen. Afwijkende analysecijfers, zowel van het gemiddelde als van het streeftraject, tonen aan waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Maak gebruik van deze informatie om dit jaar een hoogwaardige graskuil te produceren.

Een kuilanalyse is niet alleen nuttig voor het samenstellen van het rantsoen, maar ook voor het opstellen van het bemestingsplan voor het aankomende grasseizoen. De analyses van voorjaarskuilen, met name de S-index, laten zien of het gras voldoende zwavel heeft opgenomen tijdens de groei. Door de resultaten van meerdere jaren achter elkaar te bekijken, krijgt u inzicht in structurele mogelijkheden tot verbetering in de bemesting van uw bedrijf.

Ontwikkelingen in zwavel en eiwit

Zwavel (S) is een essentieel element voor de vorming van eiwitten in het gras, met name voor de productie van hoogwaardig eiwitten (DVE). Kuildata van voorjaarskuilen (figuur 1) tonen aan dat de opname van zwavel in het voorjaarsgras de afgelopen jaren is afgenomen. Het streeftraject voor de S-index zit tussen 92 en 108.

Figuur 1. S-index in graskuil per seizoen. Bron: Eurofins 2024
 

Zwavelbemesting optimalisatie

Zwavel uit de bodem draagt bij aan het zwavelgehalte in het gewas. Grondonderzoek is daarom van waarde. Echter, voor de eerste snede is dit minder relevant. Zwavel uit de bodem komt namelijk langzaam vrij in het voorjaar en is vaak onvoldoende voor de eerste snede. Bovendien is de aanvoer van zwavel uit de lucht tegenwoordig beperkt, aangezien de lucht schoner is en er dus weinig zwavel op het gras neerkomt.

De voornaamste bron van zwavel voor de eerste snede is mest. Drijfmest bevat zwavel, maar de hoeveelheid is relatief klein. Daarom blijft kunstmest als optie over om voldoende zwavel toe te dienen.

Hoewel zwavelkunstmest al jarenlang wordt gebruikt, blijkt de S-index toch lager te worden. Een belangrijke reden hiervoor is dat de benutting van zwavel uit kunstmest vaak niet optimaal is. Ondanks voldoende bemesting met zwavel komt deze vaak niet terecht in het gras.

Hoe zorg je ervoor dat de opname goed verloopt vóór het maaien? Als bijvoorbeeld de nitraat tijdens de groei te laag is, zal de opname van stikstof ook laag zijn, waardoor het gras minder snel zal groeien dan verwacht en de opname van zwavel ook wordt beïnvloed. Niet alleen zwavel en stikstof, maar eigenlijk alle voedingsstoffen zijn cruciaal voor groei en ontwikkeling. Het is daarom essentieel om in het vroege voorjaar snel te achterhalen wat de zwakste schakel is.

VersgrasCheck

Een analyse van vers gras kan helpen de zwakste schakel op te sporen. Een VersgrasCheck kan worden uitgebreid met onderzoek naar mineralen en sporenelementen. Deze zijn noodzakelijk om te controleren of de opname efficiënt verlopen is. Met een analyse van vers gras, bijvoorbeeld eind maart of begin april, krijg je inzicht in de efficiëntie van de voedingsstoffen in het gras. 

De gegevens van een vers gras analyse voorafgaand aan de eerste snede geeft zicht op de opname van zwavel en kan ook helpen bij de beslissing om na de eerste snede nog aanvullend zwavel te bemesten of juist niet.

Zwaveloverschot

Zwavel kan niet onbeperkt gestrooid worden: bij een te hoge zwavelaanvoer, zowel vanuit de bodem als vanuit bemesting, loop je het risico dat selenium verdrongen wordt. Een tekort aan selenium heeft niet onmiddellijk invloed op de grasgroei, maar is vooral van belang voor de kwaliteit van het ruwvoer. Selenium wordt ook geanalyseerd in vers gras of in de kuiluitslag.

Bestel