Privacy Statement

Eurofins Agro Testing Wageningen b.v. (Eurofins Agro) verwerkt uw persoonsgegevens
zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze
organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om
uw privacy te beschermen.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens
toezicht houdt op de naleving van de wet. Eurofins Agro handelt binnen de kaders van de
wet.

Privacy Statement Eurofins Agro