Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Mocht uw antwoord hier niet tussen staan dan kunt u contact met ons opnemen met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder. 


Populairste vragen

Moet er een scheurmonster worden gestoken na het scheuren van grasland en ik wil na het scheuren een stikstofbemesting uitvoeren?

Wie grasland gaat scheuren en het land wil bemesten met een stikstofhoudende meststof moet zich aan strikte regels houden. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de wet ‘Besluit gebruik meststoffen artikel 4, lid 4’. Meer informatie over de verschillende regels is te vinden op de website van RVO.

Grondmonster is verplicht:

  • na scheuren van grasland op klei-of veengrond in de periode van 1 februari tot 15 september en je wilt bemesten met een stikstof meststof
  • na scheuren van grasland op zand of lössgrond en je wilt bemesten en je teelt geen mais, consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen

Geen grondmonster nodig:

  • na scheuren van grasland op zand of lössgrond en je teelt mais, consumptie- of fabrieksaardappelen
  • grasscheuren in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus op zand of lössgrond als er direct weer gras gezaaid wordt.

Met een scheurmonster kan worden aangetoond dat de hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor het gewas dat je gaat telen. Er moet een representatief monster worden gestoken door een geaccrediteerd laboratorium. Eurofins Agro voldoet aan de accreditatie-eisen.

Op basis van het onderzoeksresultaat van de bemonstering wordt een bemestingsadvies opgesteld. Als je bemest volgens dit advies voldoe je aan de regels. Neem het scheurmonster zo laat mogelijk voor het bemesten en plan dit tijdig in met de monsternemer.

Nota bene

De regels gelden niet voor gras dat wordt gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. Heb je blijvend grasland in een Natura 2000-gebied? Dan is grasland scheuren of vernietigen niet toegestaan.

Waar vind ik de fosfaatkengetallen die ik in moet vullen bij de gecombineerde opgave?

Vanaf eind 2019 vindt u drie fosfaatkengetallen onder het kopje Wetgeving op de tweede pagina:

  • P-plantbeschikbaar (P-CaCl2)* 
  • P-bodemvoorraad (P-Al)
  • Pw-getal

*) Op verslagen uit 2019 en 2020 staat de afkorting 'P-PAE' achter P-plantbeschikbaar. Dit is dezelfde bepaling als P-CaCl2.

Op oudere verslagen is het resultaat van de P-CaCl2 te vinden op de laatste pagina bij “Methode”. Gebruik het resultaat dat staat bij P-plantbeschikbaar in mg P/kg.

Vanaf wanneer gaan de nieuwe fosfaatgebruiksnormen op basis van de gecombineerde fosfaatindicator in?

De wijzigingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (urm) zijn op 17 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en gaan per direct in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Wat vind ik in Mijn Eurofins Agro?

Op dit moment kunt u in Mijn Eurofins Agro uw kuiluitslagen vanaf 2018 tot en met nu bekijken en uw gronduitslagen vanaf 2015 tot en met nu. 

lees verder

Hoe bestel ik monstername?

U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon voor de buitendienst, uw rayonmedewerker. Op de homepage van onze website kunt u uw postcode invullen in het blauwe vak 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' voor de contactgegevens van uw rayonmedewerker.

Welke bemonsteringsstrategie is het goedkoopste?

Dit kan de monsternemer ter plekke het beste beoordelen.

Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren?

Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als u een bladbemesting heeft uitgevoerd, bepalen we dus alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen in de bodemoplossing.