Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Mocht uw antwoord hier niet tussen staan dan kunt u contact met ons opnemen met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder. 


Populairste vragen

Moet er een scheurmonster worden gestoken voordat er een stikstofbemesting mag plaats vinden na het scheuren van grasland?

Ja, voorafgaand aan een stikstofbemesting op gescheurd grasland is een ‘scheurmonster’ verplicht. Dit staat in de wet 'Besluit gebruik meststoffen artikel 4, lid 4'.  Meer informatie over de verschillende regels is te vinden op de website van RVO.

Met een scheurmonster kan worden aangetoond dat de hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor het gewas dat u gaat telen. Er dient een representatief monster te worden gestoken door een geaccrediteerd laboratorium. Eurofins Agro voldoet aan de accreditatie-eisen. Op basis van het onderzoeksresultaat van de bemonstering wordt een bemestingsadvies opgesteld. Als u bemest volgens dit advies voldoet u aan de regels. Neem het scheurmonster zo laat mogelijk voor het bemesten en plan dit tijdig in de met de monsternemer.

Wat vind ik in Mijn Eurofins Agro?

Op dit moment kunt u in Mijn Eurofins Agro uw kuiluitslagen vanaf 2018 tot en met nu bekijken en uw gronduitslagen vanaf 2015 tot en met nu. 

lees verder

Vanaf wanneer gaan de nieuwe fosfaatgebruiksnormen op basis van de gecombineerde fosfaatindicator in?

De wijzigingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (urm) zijn op 17 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en gaan per direct in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Hoe bestel ik monstername?

U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon voor de buitendienst, uw rayonmedewerker. Op de homepage van onze website kunt u uw postcode invullen in het blauwe vak 'Vind de monsternemer bij u in de buurt' voor de contactgegevens van uw rayonmedewerker.

Welke bemonsteringsstrategie is het goedkoopste?

Dit kan de monsternemer ter plekke het beste beoordelen.

Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren?

Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als u een bladbemesting heeft uitgevoerd, bepalen we dus alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen in de bodemoplossing.