Voorjaarkuilen 2020: weinig ruw eiwit, wel goede DVE

1 juli 2020 - Veehouderij

De voorjaarkuilen van dit jaar laten een erg hoog suikergehalte zien met een wat lager ruw eiwit (RE) gehalte. Deze combinatie zorgt voor snelle kuilen. Penskarakter van Eurofins Agro geeft inzicht hoe om te gaan met deze uitslag.

Lees meer

Meer aandacht voor ruw eiwit in voorjaarskuil én najaarskuil.

1 juli 2020 - Veehouderij

Traditioneel is de voorjaarskuil het paradepaardje van het grasjaar. Afgezet tegen de droogte van afgelopen seizoenen neemt het aandeel ruw eiwit (RE) in de herfstkuilen toe. Meer aandacht voor najaarskuilen is dan ook het advies van Eurofins Agro.

RuwvoerVlog eiwitkwaliteit graskuil

25 juni 2020 - Veehouderij

De allereerste RuwvoerVlog van Eurofins Agro is een feit. Dennis Klein Koerkamp, productmanager Veehouderij, gaat de komende tijd meer vertellen over het belang van ruwvoerkwaliteit en hoe je daarin kan sturen door informatie uit analyses te gebruiken.

Van bodemleven met siësta naar plaatselijke uitspoeling

24 juni 2020 - Nieuwsberichten

Na een lange tijd van droogte is er op sommige plekken in Nederland weer veel regen gevallen. Eurofins Agro ziet dit seizoen veel variatie in de hoeveelheid direct-beschikbare nutriënten zoals stikstof en zwavel.

Herken aaltjes in de bollenteelt op tijd

15 juni 2020 - Akkerbouw

Een goed beheersplan voor aaltjes is alleen mogelijk als bekend is welke aaltjes aanwezig zijn en de aaltjes vroegtijdig worden opgespoord.

S-index uitgelegd (video)

12 juni 2020 - Veehouderij

S-index toont effect zwavelbemesting grasland. Zwavel (S) is een onmisbaar voedingselement voor gras. In het voorjaar, als de S-levering door de bodem en de uitgereden drijfmest nog niet op gang is gekomen, is het gras voor de zwavelvoorziening volledig afhankelijk van kunstmest. De S-index op het voederwaarde-verslag laat zien of die zwavelvoorziening voldoende is geweest. Informatie waarmee u het volgende groeiseizoen rekening kunt houden. Deze animatie legt kort & krachtig de S-index uit

Beperk droogteschade

2 juni 2020 - Akkerbouw - Sport en groen - Veehouderij

Komende tijd wordt er volop beregend. Bereken de hoeveelheid water en let op de extra mineralisatie. Eurofins Agro levert de tools.

Zwavelgehalte vers gras extreem laag

2 juni 2020 - Veehouderij

De zwavelgehaltes in vers gras blijken dit voorjaar extreem laag uit te vallen. Dat blijkt uit cijfers van Eurofins Agro.

Drogestofgehalte in voorjaarskuilen daalt

2 juni 2020 - Veehouderij

Sinds 2017 dalen de drogestofgehaltes van voorjaarsgraskuilen. Eurofins Agro levert tools voor betere ds-gehaltes in de kuil.

Waarop letten bij veedrinkwater uit de sloot?

2 juni 2020 - Veehouderij

Koeien hebben op dit moment veel dorst. Zorg dat ze goed water drinken. Controleer dit met VeedrinkwaterCheck.