Grip op vrijlevende aaltjes door vaker te bemonsteren

3 december 2023 - Expertartikel

Het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen maakt het beheersen van schadelijke aaltjes in aardappelen, uien, suikerbieten en wortelen is een stuk ingewikkelder. Marcel Kramer, teeltbegeleider bij Konijn Agro, vertelt over zijn aanpak van aaltjes.

Lees meer

In heel Nederland nog ruimte voor fosfaatdifferentiatie

10 november 2023 - Expertartikel

Door heel Nederland biedt grondonderzoek nog ruimte voor gebruik van dierlijke mest. Dit blijkt uit ruim 43.000 recente bodemanalyses.

Natuurlijk beter, met mest en compost

7 november 2023 - Loonwerk en transport

Op 2 november 2023 organiseerde Eurofins een Expertdag voor de mest- en compostklanten. Hier de lezingen.

Uitnodiging themabijeenkomst Gezonde bodems

6 november 2023 - Nieuwsberichten

Donderdag 7 december organiseert het project ‘Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil’ samen met Eurofins een interessante bijeenkomst rondom ‘Gezonde bodem’.

Snijmais 2023 is van topkwaliteit

2 november 2023 - Veehouderij

De uitslagen van de maiskuilen eerste 1.500 geanalyseerde snijmaiskuilen zijn bekend. De kwaliteit van de kuilen is beter dan de afgelopen jaren.

Voorkom verontreiniging in de vergister

24 oktober 2023 - Nieuwsberichten

Recent is er veel aandacht voor verontreiniging van bioverginstingsinstallaties. Eurofins kan ondernemers ondersteunen met analytische methodes die inzicht bieden zodat verontreiniging kan worden voorkomen.

Mycotoxinen, een sluimerend probleem in maiskuilen

10 oktober 2023 - Veehouderij

Na een nat seizoen is het risico op gifstoffen in de kuil geproduceerd door schimmels relatief groot. Vaak worden deze stoffen niet opgemerkt. Ze kunnen echter een ernstig effect hebben op de diergezondheid.

Hoge voederwaarde zomerkuilen 2023

10 oktober 2023 - Veehouderij

De zomerkuilen 2023 hebben een hoge voederwaarde. De VEM ligt met een gemiddelde van 904 ruim boven het langjarig gemiddelde van 889.

Spoedonderzoek verontreinigingen in compost

3 oktober 2023 - Loonwerk en transport

De uitslag van de compostanalyse op verontreinigingen bepaalt in grote mate de kwaliteit van de desbetreffende composthoop. Hoe eerder de uitslag, hoe beter!

Stikstofleverend vermogen graslanden varieert sterk

21 september 2023 - Veehouderij

Gras heeft voldoende stikstof nodig om te kunnen groeien én om eiwitten te kunnen aanmaken. De bodem moet daarvoor stikstof leveren. Uit onderzoek met BemestingsWijzer blijkt dat er een grote variatie bestaat in stikstofgehaltes tussen verschillende graslandpercelen.