Samenwerking met Vietnamese tuinbouw versterkt

15 januari 2021 - Glastuinbouw

Eurofins Agro is 'Gold Partner' van het Vietnamese tuinbouwplatform. Een aantal Vietnamese telers heeft inmiddels ervaring opgedaan, zoals leliekwekerij Sapa Hitech.

Lees meer

Kamerbrief fosfaat: extra tijd voor aanpassing bemestingsstrategie

11 januari 2021 - Nieuwsberichten

Het ministerie van LNV meldt dat telers extra tijd krijgen na de invoering van de nieuwe fosfaatgebruiksnormen per 1 januari om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Broeigevoelige graskuil in 2020

22 december 2020 - Veehouderij

De graskuilen zijn bijna het hele jaar broeigevoelig zijn geweest. Het drogere weer in het voorjaar en management gericht op een goede DVE/OEB verhouding hebben hier aan bijgedragen

Horti Expert Sessies 2021

18 december 2020 - Glastuinbouw

De Horti Expert Sessies 2021 bieden inzicht in bedrijfshygiëne, bodemleven en plantsaponderzoek. Drie inspirerende webinars in februari 2021.

Concept Meststoffenwet ter consultatie

17 december 2020

Het ministerie van LNV heeft recent een conceptvoorstel voor aanpassingen in de Meststoffenwet gepubliceerd. In dit voorstel wordt de overgangsregeling van de fosfaatwet besproken.

FAQ BodemlevenMonitor

17 december 2020 - Akkerbouw - Glastuinbouw

Eurofins Agro introduceerde dit jaar BodemlevenMonitor, een unieke methode om inzicht in te krijgen in de micro-organismen in de bodem. We zetten de meest gestelde vragen, plus de antwoorden. voor u op een rij.

Nieuw stikstofadvies voor sportvelden

16 december 2020 - Sport en groen

Eurofins Agro past per 4 januari 2021 het N-advies voor sportvelden aan. Dit betreft zowel het advies voor bestaande sportvelden als terreinen waar sportvelden worden aangelegd.

Borium nog steeds laag

16 december 2020 - Akkerbouw - Veehouderij

Borium staat al een aantal jaar in de belangstelling. De gehaltes in de bodem nemen nog steeds gestaag af. Eurofins Agro inventariseerde de actuele boriumsituatie in Nederlandse bodems en maïskuilen.

Wat is de waarde van organische reststromen?

16 december 2020 - Akkerbouw - Glastuinbouw - Veehouderij

Organische reststromen kunnen in het laboratorium of in de kas een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van een bodem. In het open veld blijkt deze bijdrage binnen de gemeten periode lastiger meetbaar.

Een roerig jaar met een mooi slot

15 december 2020 - Nieuwsberichten

Robin Wolf en Jannes Jansen kijken terug op het jaar 2020. Een jaar vol uitdagingen én mooie stappen voorwaarts.