Zetmeelgehaltes in snijmaiskuilen 2019: laag en veel spreiding

13 november 2019 - Veehouderij

De snijmaiskuilen van 2019 bevatten met 345 gram/kg droge stof, een matige hoeveelheid zetmeel. Tussen regio’s bestaan grote verschillen als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen. Het melkzuurgehalte ligt boven het vijfjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de eerste duizenden maismonsters die Eurofins Agro heeft geanalyseerd.

Lees meer

Hogere S-gehaltes in vers gras werken door in kuil

12 november 2019 - Veehouderij

Een graskuilanalyse met S-index geeft inzicht of, en zo ja hoe, de beschikbare zwavel tijdens groeifase van het gras effect heeft gehad op hoeveelheid en kwaliteit van het eiwit in de najaarskuil.

Rekenen aan organische stof

23 oktober 2019 - Glastuinbouw

Intensief gebruik van kasgrond kan leiden tot verlies van organische stof. Een organische-stofbalans geeft inzicht in de aan- en afvoer en is een hulpmiddel bij het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.

Advies op maat bij aaltjesproblemen

23 oktober 2019 - Akkerbouw

Heeft u problemen met aaltjes op uw bedrijf? urofins Agro gaat samenwerken met aaltjesspecialisten om telers bij ernstige aaltjesproblemen advies op maat en bedrijfsbegeleiding aan te bieden.

Ureumgehalte kan sterk schommelen

20 oktober 2019 - Glastuinbouw

Ureum wordt van oudsher veel gebruikt in de orchideënteelt als stikstofmeststof om een snelle groei te realiseren. Regelmatige analyse van het ureumgehalte in het gietwater is daarom zinvol.

Check meststoffen op zuiverheid

17 oktober 2019 - Glastuinbouw

Onverwachte problemen in de teelt zijn soms terug te voeren op de zuiverheid van meststoffen. Eurofins Agro analyseert meststoffen op onder andere de hoeveelheid nutriënten

Nieuwe meetmethode voor bodemleven

17 oktober 2019 - Akkerbouw - Glastuinbouw

Welke micro-organismen zitten er precies in de bodem of het substraat? Een nieuwe analyse moet hier verandering in brengen: de zogeheten PLFA-meting. Binnenkort is de methode beschikbaar voor de praktijk.

Meer eiwit en kali in najaarsgras

9 oktober 2019 - Veehouderij

e regen die de laatste tijd valt, in combinatie met een zacht najaar, zal er toe leiden dat er veel stikstof (N) in de bodem mineraliseert.

Grasjaar 2019 in beeld

9 oktober 2019 - Veehouderij

Het grasjaar 2019 kenmerkt zich door groeiderving en het veelvuldig optreden van boterzuursporen in de melk.

Laag droge-stofgehalte, groot risico op boterzuur

9 oktober 2019 - Veehouderij

Boterzuur in het kuilvoer is voor velen een bekend fenomeen.Dit jaar worden er veel boterzuurproblemen gemeld.