Zink bij start van de teelt pootgoed en plantgoed

20 december 2019 - Akkerbouw

Bij de start van de teelt van pootgoed en plantgoed (uien, tulpen en aardappelen) kan de hoeveelheid plantbeschikbare zink (Zn) een beperkende factor zijn, terwijl er voldoende zink in de bodem aanwezig is. Met name pH van de bodem speelt hierbij een rol. Dit blijkt uit recent onderzoek door Eurofins Agro.

Lees meer

Bemestingsverslagen voorbereid op nieuwe wetgeving

20 december 2019 - Akkerbouw - Veehouderij

De bemestingsverslagen van Eurofins Agro voldoen nu al aan de nieuwe P-wetgeving die in 2021 wordt ingevoerd. Klanten die dit winterseizoen hun percelen laten bemonsteren, kunnen het verslag daardoor ook na wetswijziging gebruiken.

Fysisch onderzoek RHP-substraten aangepast

16 december 2019 - Glastuinbouw

In overleg met RHP past Eurofins Agro per 1 januari 2020 het fysisch onderzoek, dat het laboratorium voor het RHP-keurmerk uitvoert, iets aan. Zo is de methode bij alle RHP-laboratoria gelijk. De resultaten van het onderzoek zijn daardoor onderling beter vergelijkbaar.

Het ene rantsoen is het andere niet

4 december 2019 - Veehouderij

Het voer aan het hek wil nog weleens verschillen van het berekende rantsoen. De koeien krijgen dan niet het meest optimale rantsoen. Met als gevolg verminderde melkgift en een slechte gezondheid. Met RantsoenCheck weet u wat uw koeien vreten en kunt u tijdig maatregelen nemen om problemen te voorkomen.

Volop kansen om bodemvruchtbaarheid te ontwikkelen

29 november 2019 - Veehouderij

Verschillen in bodemvruchtbaarheid zijn het vertrekpunt voor rendementsverbetering. Bespreek de analysecijfers met adviseur of collega veehouder.

Zetmeelgehaltes in snijmaiskuilen 2019: laag en veel spreiding

13 november 2019 - Veehouderij

De snijmaiskuilen van 2019 bevatten met 345 gram/kg droge stof, een matige hoeveelheid zetmeel. Tussen regio’s bestaan grote verschillen als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen. Het melkzuurgehalte ligt boven het vijfjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de eerste duizenden maismonsters die Eurofins Agro heeft geanalyseerd.

Hogere S-gehaltes in vers gras werken door in kuil

12 november 2019 - Veehouderij

Een graskuilanalyse met S-index geeft inzicht of, en zo ja hoe, de beschikbare zwavel tijdens groeifase van het gras effect heeft gehad op hoeveelheid en kwaliteit van het eiwit in de najaarskuil.

Rekenen aan organische stof

23 oktober 2019 - Glastuinbouw

Intensief gebruik van kasgrond kan leiden tot verlies van organische stof. Een organische-stofbalans geeft inzicht in de aan- en afvoer en is een hulpmiddel bij het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.

Advies op maat bij aaltjesproblemen

23 oktober 2019 - Akkerbouw

Heeft u problemen met aaltjes op uw bedrijf? urofins Agro gaat samenwerken met aaltjesspecialisten om telers bij ernstige aaltjesproblemen advies op maat en bedrijfsbegeleiding aan te bieden.

Ureumgehalte kan sterk schommelen

20 oktober 2019 - Glastuinbouw

Ureum wordt van oudsher veel gebruikt in de orchideënteelt als stikstofmeststof om een snelle groei te realiseren. Regelmatige analyse van het ureumgehalte in het gietwater is daarom zinvol.