Bindingen beïnvloeden fosfaatnalevering

25 maart 2020 - Akkerbouw - Veehouderij

De fosfaatwetgeving is per 1 januari 2021 gebaseerd op P-AL en P-PAE. Eurofins Agro voert deze metingen al jaren uit, voor zowel grasland als bouwland.

Lees meer

Sturen op eiwitkwaliteit

25 maart 2020 - Veehouderij

Melkveehouders kunnen sturen op de eiwitkwaliteit van het kuilgras. Dat is belangrijk omdat de eiwitvoorziening van de melkkoeien steeds meer van eigen land moet komen.

Mijn Eurofins Agro portaal is live

24 maart 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro heeft recent een online toepassing gelanceerd, het Mijn Eurofins Agro portaal.

Jaaroverzicht kuilgras 2019

19 maart 2020 - Jaarcijfers

Het jaaroverzicht van kuilgras van 2019. De data is te vinden in de link.

Jaaroverzicht snijmais 2019

19 maart 2020 - Jaarcijfers

Het jaaroverzicht van snijmais in 2019. De data is te vinden in de link.

Eurofins Agro volop in productie

16 maart 2020 - Nieuwsberichten

De werkzaamheden van Eurofins Agro gaan volop door, ondanks de verregaande maatregelen die de overheid rondom de Corona-uitbraak heeft genomen. Wel worden de persoonlijke contacten met klanten en externe relaties tot een minimum beperkt.

Nieuw mestlab: modern en functioneel

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro heeft een nieuw mestlab in gericht. De capaciteit is aanzienlijk toegenomen, de inrichting is efficiënter en er is geïnvesteerd in moderne apparatuur.

Efficiënte heranalyse met formulier

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Soms is de uitslag van een analyse niet zoals u had verwacht. Een heranalyse kan dan uitsluitsel geven. Dit mag volgens de wet eenmaal.

Organische stofgehalte mest bepaalt waarde

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro werkt aan pyrolyse om de kwaliteit van organische stof verder in kaart te brengen.

Real time mestanalyse op de wagen

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Direct op de transportwagen de samenstelling van mest te analyseren met NIRS-apparatuur is in ontwikkeling.