Niet te snel bekalken na bemesting

19 april 2022 - Veehouderij

De pH op maisland daalt doorgaans veel sneller dan op grasland. Vaak wordt de lage pH pas laat geconstateerd. Bekalk op het juiste moment en houd rekening met eerdere bemesting. Zo haal je het meeste uit de kalk.

Lees meer

Aaltjes in gras en mais vaak onderschat

19 april 2022 - Veehouderij

Aaltjes komen overal voor, óók in gras en mais. In een gras-mais-rotatie kunnen vrij ongemerkt hoge dichtheden van schadelijke aaltjes zijn opgebouwd.

Zwavel: precies genoeg is de kunst

19 april 2022 - Veehouderij

Zwavel (S) is een belangrijk voedingselement voor zowel gras als voor koeien. Te weinig leidt tot tekorten en opbrengstverliezen. Te veel leidt ertoe dat koeien onvoldoende spoorelementen kunnen opnemen. BodemCheck en VersGrasCheck helpen daarbij.

Nieuwe forfaitaire waardes mest

12 april 2022 - Veehouderij

De forfaitaire waardes voor de dikke fractie van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) zijn aangepast.

Krijgen je koeien voldoende fosfaat?

7 april 2022 - Veehouderij

Voor gezonde koeien is het zaak dat het ruwvoer voldoende nutriënten bevat. De toestand van de bodem én het nutriëntengehalte van de mest bepalen hoeveel nutriënten gras kan opnemen

Streefwaarde voor pH sportvelden verhoogd

21 december 2021 - Sport en groen

Eurofins Agro verhoogt de streefwaarde voor pH op de verslagen van BemestingsWijzer voor sportvelden en golfbanen

DNA Multiscan Grassenpakket voor sportvelden en golfbanen

21 december 2021 - Sport en groen

Eurofins Agro heeft een speciaal DNA Multiscan-pakket voor grassen. Dit onderzoek maakt het mogelijk om vroegtijdig schimmels en bacteriën in sportvelden en golfbanen op te sporen.

Grondonderzoek tijdens winterstop

21 december 2021 - Sport en groen

De komende weken is het stil op de velden. Tijd om aandacht te besteden aan de bodemvruchtbaarheid?

Vergeet het bodemleven niet!

21 december 2021 - Sport en groen

Een gezond bodemleven zorgt voor een sterke grasmat bij sportvelden en golfbanen.

Gezonde bodems in gemeente Hof van Twente

20 december 2021 - Veehouderij

Het organische stofgehalte in Twentse bodems is sinds 2007 op peil gebleven of zelfs licht gestegen. Dat blijkt uit onderzoek door Eurofins Agro in opdracht van de gemeente Hof van Twente.