Accreditatie

Eurofins Agro kent het belang van betrouwbare cijfers en adviezen. We zijn immers, net als onze klanten, een onderneming die stuurt op informatie. Daarom investeren we jaarlijks meer dan 10% van onze productiecapaciteit in controle- en referentiemonsters. Dagelijkse kwaliteitscontroles, vergelijkende ringtesten, protocollen en landbouwkundige checks maken ons kwaliteitssysteem compleet. Om er zeker van te zijn dat we onze klanten de juiste informatie leveren.

Eurofins Agro is open over de kwaliteit. Eurofins Agro voldoet aan de internationaal geldende criteria; NEN-EN-ISO 17025. Dat is vastgesteld door de Raad voor Accreditatie die jaarlijks met een team van onafhankelijke externe deskundigen onze werkwijze en prestaties toetsen. De accreditatie geldt voor de monstername (in Nederland) en voor de analyses. Het accreditatienummer is L122.

Hieronder de certificaten:

Dankzij de accreditatie kunnen onze klanten hun analysecijfers gebruiken voor wet- en regelgeving. Dit maakt ons onderzoek geschikt voor meerdere doelen: landbouwkundig én wetgeving. Voorbeelden zijn BemestingsWijzer (voor bemestingsadvies én voor derogatie/flex-P), en Voederwaarde onderzoek (voor rantsoenberekening én KringloopWijzer). Mestonderzoek voor bemestende waarde én in kader meststoffenwet (AP06 en AP05).

Met de accreditatie als basis heeft Eurofins Agro ook tal van erkenningen verworven die voor specifieke klantenkringen van belang zijn, waaronder:

Eurofins Agro is ook erkend voor het uitvoeren van producttoetsen in kader van: