Terug naar overzicht

Wetgeving

Om te voldoen aan de eisen van derogatie/wetgeving moet één maal per vier jaar een grondonderzoek worden uitgevoerd. Het verslag moet kunnen worden overlegd aan RVO. Eurofins Agro beschikt hiervoor over de juiste accreditatie. Meer bij RVO/derogatie

Scheurmonster

In de periode 1 februari t/m 15 september mag het grasland op uw klei- en veengrond worden gescheurd. Wilt u de grond na het scheuren bemesten met stikstofhoudende mest? Dit mag alleen als u kunt laten zien dat de hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor het gewas dat u gaat telen. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Eurofins Agro is geaccrediteerd om dit onderzoek uit te voeren. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld dat moet worden opgevolgd. Meer bij RVO/scheuren_grasland

.Het beperkte bemestingspakket vermeldt de volgende kengetallen:

  • N
  • Pw
  • P-AL
  • P-PAE
  • Organische stof
  • Organisch C

Op aanvraag kan dit worden aangevuld met:

  • Stikstofadvies
  • Zwaveladvies
  • K- en Mg-voorziening
  • Bekalkingsadvies
Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Beperkt Bemestingsonderzoek 13-05-2020
Voorbeeldverslag Derogatie Grasland 13-05-2020
Voorbeeldverslag Derogatie Bouwland 13-05-2020
Voorbeeldverslag Scheurmonster Bouwland 13-05-2020
Voorbeeldverslag Scheurmonster Grasland 13-05-2020