Terug naar overzicht

Wetgeving

Om te voldoen aan de eisen van derogatie/wetgeving moet één maal per vier jaar een grondonderzoek worden uitgevoerd. Het verslag moet kunnen worden overlegd aan RVO. Eurofins Agro beschikt hiervoor over de juiste accreditatie. Meer bij RVO/derogatie

Scheurmonster

In de periode 1 februari t/m 15 september mag het grasland op uw klei- en veengrond worden gescheurd. Wilt u de grond na het scheuren bemesten met stikstofhoudende mest? Dit mag alleen als u kunt laten zien dat de hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor het gewas dat u gaat telen. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Eurofins Agro is geaccrediteerd om dit onderzoek uit te voeren. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld dat moet worden opgevolgd. Meer bij RVO/scheuren-grasland

PARAMETERS

N, Pw, P-AL, P-PAE, organische stof, organische koolstof.

AANVULLEND

Stikstofadvies, zwaveladvies, K- en Mg-voorziening, bekalkingsadvies

Downloads

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Pakket Wetgeving Gras 15-09-2023
Voorbeeldverslag Pakket Wetgeving Akkerbouw 15-09-2023
Voorbeeldverslag Pakket Scheuren Gras 15-09-2023
Methoden grondonderzoek 11-03-2024

Normen Wetgeving Beperkt

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de fosfaatgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken. De uitslagen op het verslag van BemestingsWijzer voldoen aan de normen van de wet.

Meer informatie op de site van RVO >

 

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.