Terug naar overzicht

Een optimale bodemvruchtbaarheid draagt bij aan sterke en gezond groeiende planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op en rond sportvelden, golfbanen en openbaar groen omlaag.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat de bodem nodig heeft. Grondonderzoek geeft dat inzicht. Eurofins Agro biedt twee uitgebreide pakketten voor grondonderzoek van sportvelden, golfbanen en openbaar groen: 

 • BemestingsWijzer Basis voor inzicht in de belangrijkste bodemparameters (voorheen pakket Sport en Recreatie Basis)
 • BemestingsWijzer Compleet voor een volledig beeld van de bodemvruchtbaarheid, inclusief sporenelementen (voorheen pakket BemestingsWijzer Totaal)

De inzichten uit dit onderzoek kunnen een belangrijke bijdragen leveren aan het realiseren van de Green Deal voor sportvelden en golfbanen.

BemestingsWijzer Sport & Groen Basis

Chemisch
 • N-totale bodemvoorraad, C/N, stikstof leverend vermogen (NLV)
 • S-totale bodemvoorraad, C/S, zwavel leverend vermogen (SLV), S-plantbeschikbaar
 • P-bodemvoorraad, P-plantbeschikbaar, Pw
 • K-bodemvoorraad, K-plantbeschikbaar,
 • Ca-bodemvoorraad, Ca-plantbeschikbaar,
 • Mg-bodemvoorraad,  Mg-plantbeschikbaar,
 • Na-bodemvoorraad, Na-plantbeschikbaar
Fysisch
 • pH
 • organische stof
 • organische-koolstof, C/OS-ratio
 • koolzure kalk
 • klei, silt, zand, afslibbaar
 • CEC, Ca-, Mg-, K-, Na-, H+-, Al-CEC, CEC-bezetting
 • verkruimelbaarheid, slempgevoeligheid, stuifgevoeligheid
 • vochthoudend vermogen
Biologisch
 • microbiële activiteit
 • microbiële biomassa
 • schimmel/bacterie-ratio

 

BemestingsWijzer Sport & Groen Compleet 

Aanvullend de beschikbaarheid van alle relevante sporenelementen (Si-, Fe-, Zn-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-plantbeschikbaar). 

Plus

Kwaliteit organische stof: Het organische stofgehalte en de kwaliteit van de organische stof worden gepresenteerd in kengetallen en een grafiek. Organische stof in de bodem heeft onder andere effect op het vochtvasthoudendvermogen en de weerbaarheid van de bodem. Organische stof bestaat hoofdzakelijk uit koolstof (C), stikstof (N), zwavel (S) en fosfaat (P). De onderlinge verhouding tussen deze elementen bepaalt de kwaliteit van de organische stof. Stabiele organische stof bevat veel C en is goed voor de bodemstructuur, vochtvasthoudend vermogen en CEC-binding. Dynamische organische stof bevat veel N en breekt makkelijk af. Het organische stof gehalte zal dan eerder dalen.

Bodemleven: Inzicht in de microbiële biomassa en schimmel/bacterie ratio is belangrijk in verband met de GreenDeal. Een vitaal bodemleven draagt bij aan weerbare planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen omlaag.

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Bezandingsonderzoek Sportvelden 07-04-2020
Voorbeeldverslag Golfterrein BemestingsWijzer Compleet 06-05-2020
Voorbeeldverslag Recreatie BemestingsWijzer Compleet 04-05-2020
Voorbeeldverslag Sportveld BemestingsWijzer Compleet 04-05-2020