Terug naar overzicht

Een optimale bodemvruchtbaarheid draagt bij aan sterke en gezond groeiende planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op en rond sportvelden, golfbanen en openbaar groen omlaag. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat de bodem nodig heeft.  Het beperkte grondonderzoek geeft voor een eerste indruk van de toestand van bodem. 

PARAMETERS

pH, organische stof, organische koolstof, P-Al (voorraad), P-beschikbaar, Pw, K-voorraad, K-, Mg-beschikbaar, klei en waardering. 

Bemestingsadvies (N, S, P, K, Mg, kalk)

Downloads

Naam Datum Bestand
Methoden grondonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.