Terug naar overzicht

Een optimale bodemvruchtbaarheid draagt bij aan sterke en gezond groeiende planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op en rond sportvelden, golfbanen en openbaar groen omlaag. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat de bodem nodig heeft.  Het beperkte grondonderzoek geeft voor een eerste indruk van de toestand van bodem. 

Onderzoek: 
pH, organische stof, organische koolstof,  P-Al (voorraad), P-beschikbaar, Pw, K-voorraad, K-, Mg-beschikbaar, klei en waardering 

Advies: 

Bemestingsadvies (N, S, P, K, Mg, kalk)

 

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Recreatie Beperkt Grondonderzoek 04-05-2020
Voorbeeldverslag Sportveld Beperkt Grondonderzoek 04-05-2020