Terug naar overzicht

BodemCheck is een veldvochtige grondanalyse die snel inzicht geeft in de beschikbaarheid van de belangrijkste macro- en micronutriënten. Dit zijn de nutriënten die opgelost zitten in het bodemvocht en waar het gewas direct toegang toe heeft. Hiermee kan worden bijgestuurd tijdens de teelt. Het verslag geeft je een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem en wordt in tweevoud weergegeven; een 4 weken-advies en een advies tot aan het einde van de teelt.  

Advies

Er wordt een advies gegeven voor de komende vier weken, en een advies tot aan het einde van de teelt. Het advies is beschikbaar voor meer dan 200 gewassen. Er is geen advies voor weide- en maaisnedes van grasland. 

Het advies van de BodemCheck kan worden geoptimaliseerd met behulp van de analyse resultaten (historische gegevens) van de BemestingsWijzer. Lees hier meer over in de factsheet, pagina 17

  PARAMETERS
Hoofdnutriënten NO3, NH4 (N-mineraal), S-, P-, K-, Ca-, Mg-, Na-direct beschikbaar
Sporenelementen Si-, Fe-, Zn-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-direct beschikbaar
Zuurgraad (pH)  
Geleidingsvermogen (EC)  

Downloads

Naam Datum Bestand
Instructie monstername BijmestMonitor, BodemCheck 14-07-2023
Voorbeeldverslag BodemCheck 15-09-2023
Methoden grondonderzoek 11-03-2024
Factsheet BijmestMonitor 12-04-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.