Terug naar overzicht

Nutriënten in de bodem  zijn in verschillende fracties verdelen:

 • de totale bodemvoorraad
 • de vastgelegde bodemvoorraad
 • de plantbeschikbare voorraad
 • direct opneembare voorraad

Vlak voor het groeiseizoen is het mogelijk via een bemesting nog bij te sturen in de direct opneembare voorraad van nutriënten. Zo voorkom je problemen tijdens de teelt.

BodemCheck

 • stikstof (N)
 • nitraat (NO3)
 • ammonium (NH4)
 • zwavel (S)
 • fosfaat (P)
 • kalium (K)
 • magnesium (Mg)
 • calcium (Ca)
 • ijzer (Fe)
 • mangaan (Mn)
 • borium (B)
 • silicium (Si)
 • zink (Zn)