Terug naar overzicht

BodemCheck is een snel grondonderzoek waarmee de hoeveelheid direct beschikbare nutriënten wordt geanalyseerd. Dit zijn de nutriënten die opgelost zitten in het bodemvocht en waar het gewas direct toegang toe heeft. Hiermee kan worden bijgestuurd tijdens de teelt. Het verslag geeft u een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem en wordt in tweevoud weergegeven; een 4 weken-advies en een advies tot aan het einde van de teelt.  

Advies
Er wordt een advies gegeven voor de komende vier weken en een advies tot aan het einde van de teelt. Het advies is beschikbaar voor meer dan 200 gewassen. Er is geen advies voor weide- en maaisnedes van grasland

Hoofdnutriënten: NO3, NH4 (N-mineraal), S-, P-, K-, Ca-, Mg-, Na-direct beschikbaar
Sporenelementen: Si-, Fe-, Zn-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-direct beschikbaar
Zuurgraad (pH)
Geledingsvermogen (EC)

 

 

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag BodemCheck 27-05-2020