Arjan Reijneveld in De Maisteler

6 september 2022 - Veehouderij

Het oplossen van het stikstofprobleem vraagt een integrale benadering. Dat stelt Arjan Reijneveld, internationaal productmanager bodem, in het vakblad de Maisteler.

Hij legt uit dat er een duidelijke relatie bestaat tussen stikstof, verzuring van natuurgebieden, de calciumstatus van de bodem en de opbouw van organische stof in landbouwbodems. Reijneveld pleit in dit artikel voor ruimte voor innovatie en agrarisch ondernemerschap om zo gezamenlijk de gedefinieerde doelen te halen.

Lees het hele artikel >