Terug naar overzicht

Een tekort aan één of meerdere elementen heeft vaak grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling van het gewas. De opname van nutriënten hangt af van veel factoren. Naast pH en EC is ook het klimaat een factor van belang.

Temperatuur, licht en luchtvochtigheid bepalen de verdamping en daarmee de opname en het transport van nutriënten. Bovendien speelt de onderlinge verhouding tussen de aanwezige nutriënten een rol, te veel van het ene element remt vaak de opname van het andere.  Tijdens het seizoen zijn twee methodes om inzicht te krijgen in de opname en de voedingstoestand van het gewas:

GewasCheck

De droge stofanalyse bepaalt in ovengedroogd plantmateriaal zowel de opgeloste als de vastgelegde nutriënten. U krijgt dus informatie over alle nutriënten die in de plant aanwezig zijn. De resultaten worden gepresenteerd in g/kg, μg/kg, %/kg of mmol/kg droge stof. Eurofins Agro beschikt over een uitgebreide database met streefwaarden voor een groot aantal gewassen. Hiermee kunt u zien of de waarden uit de analyse van uw gewasmonster, overeenkomen met de richtwaarden voor uw gewas.

GewasCheck Basis
Droge stof
Stikstof (N)
Nitraat (NO3)
Zwavel (S)
Fosfaat (P)
Kalium (K)
Magnesium (Mg)
Calcium (Ca)
Natrium (Na)
IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Koper (Cu)
Kobalt (Co)
Borium (B)
Molybdeen (Mo)
Chloor (Cl)
Zink (Zn)

*Onderzoek van steeltjes, blad, knol, gewas, etc. 

Onderstaande downloads zijn ook te gebruiken bij de GewasCheck

Naam Datum Bestand
Instructie monstername BijmestMonitor, BodemCheck 14-07-2023
Gewassenlijst BijmestMonitor 23-04-2024
Voorbeeldverslag GewasCheck 15-09-2023