Terug naar overzicht

De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Wanneer je uitgaat van gemiddelde gehaltes kan het nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat. De kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor de opbrengsten, en daarmee ook voor de KringloopWijzer, is groot. 

Het is daarom essentieel om te weten wát je precies bemest. Naast stikstof (N), fosfaat (P)en kali (K) is bijvoorbeeld ook organische stof belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid. Niet alleen per bedrijf, maar ook per mestopslag kan de samenstelling van mest variëren. Oorzaken van de verschillen zijn:

  • Verschillen in rantsoen
  • ​De hoeveelheid spoelwater
  • De minerale samenstelling van diervoeders
  • De samenstelling van de veestapel

De behoefte aan nutriënten en organische stof verschilt per perceel. Uitgekiende bemesting op basis van de MestCheck van Eurofins Agro helpt  je om de opbrengst te verhogen en is efficiënter voor de mineralenkringloop.

Eurofins Agro levert een handig pakketje voor mestanalyse. Hiermee kan je zelf op elk moment, het moment dat het jou beste uitkomt, een monster nemen van de mest. Belangrijk is dat de mestopslag goed gemixt wordt voor monstername. 

De pakketjes bestaan uit:

  • een orderformulier
  • instructies
  • een verzenddoos
  • een fles

Vraag dan een pakketje voor monstername aan bij onze klantenservice via e-mail klantenservice.mest@eurofins.com of telefoon 088 876 10 06.

Naam Datum Bestand
Folder MestCheck 25-11-2019
Folder Kengetallen Mestverslag 25-11-2019
Voorbeeldverslag MestCheck 14-10-2020

Normen MestCheck

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de fosfaatgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken. De uitslagen op het verslag van MeckCheck voldoen aan de normen van de wet.

Meer informatie op de site van RVO >