Terug naar overzicht

Voor het gebruik van water voor groenten en fruit in verschillende toepassingen (irrigatie, toepassingen gewasbescherming) dient een teler een risico-inventarisatie uit te voeren. Dit om de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen zoals onder andere is vastgelegd in de GLOBAL G.A.P. criteria.

In de afgelopen droge zomers zijn telers regelmatig uitgeweken naar alternatieve bronnen (bijvoorbeeld oppervlaktewater in plaats van bassinwater), waarvoor opnieuw een risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd om te bepalen of dit water geschikt is voor het beoogde gebruik. Eurofins Agro kan de microbiologische kwaliteit van het gebruikte water in kaart brengen.

 

 Biologisch onderzoek

PAKKET ONDERZOEK
OntsmetterCheck  Voor en na ontsmetting: 
aëroob kiemgetal (aantal bacteriën en schimmels) + totaal aantal schimmels
DNA Multiscan Veel voorkomende ziektes
Humaan pathogenen E. coli, coliformen, enterococcen

Normen Microbiologie Water

Eurofins Agro vermeldt op het verslag van microbiologisch onderzoek van irrigatiewater de volgende normen:

Micro-organisme (in water) Norm
 E. coli GLOBAL GAP E. coli < 1.000 kve/100 ml
  Europese Drinkwater Richtlijn: E. coli < 1 kve/100 ml
Aëroob kiemgetal in water*) < 100 kve/ml
Enterococcen in water*) < 1 kve/100 ml
Coliformen in water*) < 1 kve/100 ml

*) Volgens Europese Drinkwater Richtlijn

Meer informatie

Global GAP normen
Europese Drinkwater Richtlijn

 

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.