Integriteitsverklaring

Het management van Eurofins Agro hecht de grootst mogelijke waarde aan de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij het leveren van betrouwbare, onafhankelijke en onpartijdige diensten. Eurofins Agro baseert zich op objectieve bewijzen en informatie waarbij de besluitvorming niet wordt beïnvloed door de belangen van andere partijen. Eurofins Agro begrijpt het belang van onpartijdigheid bij de uitvoering van haar activiteiten; op iedere (potentiele) mogelijkheid van belangenverstrengeling worden adequate (preventieve) maatregelen genomen om de onpartijdigheid te borgen. Management en (externe) medewerkers die werkzaamheden voor Eurofins Agro uitvoeren, zijn verplicht te handelen op een onpartijdige manier en zullen daartoe een geheimhouding- en onafhankelijkheidsverklaring gaan tekenen.