Terug naar overzicht

Afwijkingen in een gewas kunnen zeer diverse oorzaken hebben. Ziekteverwekkers kunnen een rol spelen, maar ook teeltomstandigheden zoals bemesting en klimaat kunnen van invloed zijn.  Het scala aan onderzoekstechnieken bij Eurofins Agro om de juiste diagnose te stellen is groot. 

PlantDoctor

Bij schade in het gewas, zieke of afwijkende planten, wil je snel weten wat de oorzaak is. Alleen dan is een juiste behandeling mogelijk en is het risico op verdere verspreiding te beperken. De PlantDoctors van Eurofins Agro beoordelen visueel en onder de microscoop de aard van de aantasting. Zij starten, indien nodig, een uitgebreid onderzoek naar schimmels, bacteriën, insecten/plagen en virussen. De onderzoeksduur is afhankelijk van aard van het probleem. Het onderzoekverslag biedt een beschrijving van de aantasting én een advies over preventieve en eventueel curatieve maatregelen.

DNA Multiscan

Met moderne DNA-technieken kunnen eventuele schimmels en bacteriën routinematig worden bepaald, ook als de schade (nog) niet zichtbaar is. Water, gewas en grond wordt gecheckt door middel van een DNA-test. Binnen drie dagen is een onderzoeksverslag met aantastingsgraad beschikbaar. 

DNA Multiscan is mogelijk voor een groot aantal gewassen en ziekteverwekkers. Met dit onderzoek is ook de besmetting van teeltmaterialen zoals teelttafels, fust en gereedschap vast te stellen.  

DNA Previscan

Met regelmatig, beperkt DNA-onderzoek is een vinger aan de pols te houden om de ontwikkeling van schimmels en bacteriën in substraatteelten te volgen. Zo nodig kunnen preventieve maatregelen worden genomen.

ONDERZOEK PARAMETERS
DNA Multiscan Uitgebreid onderzoek op schimmels en bacteriën met behulp van DNA-techniek. Ziekteverwekkers worden in zeer kleine hoeveelheid aangetoond. Er is er een speciaal Trichoderma-pakket beschikbaar.
DNA Previscan Beperkt onderzoek met behulp van DNA-techniek. Preventief kan een groot aantal ziekteverwekkers worden aangetoond. Uitslag binnen enkele dagen. 
PlantDoctor  Diagnose op basis van microscopisch onderzoek, zonodig aangevuld met ELISA, uitplaattechniek of DNA Multiscan

 

 

 

Naam Datum Bestand
Folder PlantDoctor 13-11-2019
Folder DNA Multiscan 14-11-2019
Voorbeeldverslag DNA Multiscan Sport en Groen 01-04-2020