Terug naar overzicht

De kwaliteit van water, bodem, aardappelen, groenten en fruit is van veel verschillende factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Dit onderzoek stelt vast welke werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen nog aanwezig zijn.

Eurofins Agro heeft aparte residuonderzoeken voor:

  • Water (oppervlaktewater, drinkwater, tuinbouwwater)
  • Bodem
  • Aardappelen, groenten en fruit

Daarnaast is het mogelijk om onderzoek uit te laten voeren met het oog op de biologische teelt. Daar is Europese regelgeving voor, waarbij slechts enkele stoffen zijn toegelaten. Zo weet u als biologische teler zeker of uw groenten en/of fruit voldoen aan de productvoorwaarden. Deze regels worden onder meer door gebruikt door SKAL.

Nieuwe methoden

Wetgeving en eisen vanuit de markt veranderen continu. Daarom ontwikkelen wij in zeer korte tijd nieuwe methoden om stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 600 residucomponenten.

Met betrouwbare analyses stellen wij vast welke residuen aanwezig zijn. Hierbij houden we rekening met het doel van het onderzoek:

  • Periodieke (wettelijk verplichte) controle
  • Monitoring
  • Certificering
  • Vermoeden van overschrijding

Eurofins Agro controleert onder andere op overschrijdingen van de Europese MRL (Maximum Residu Level) en de ARfD-waarde.

Pesticiden residuen GCMS/LCMS

Brede analyse (800 stoffen mogelijk) in plantmateriaal, grond, en water. Detectiegrens is 0,01 mg/kg

ZuiveringsCheck

Brede analyse pesticiden GC/LCMS inclusief herbiciden in (zuiverings-)water. De detectiegrens is laag: 0,05 μg/l

Normen Residu Levensmiddelen

De maximumgehaltes aan bestrijdingsmiddelenresiduen in- of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong is vastgelegd in de EU-verordening 1107/2009.

Meer informatie over de nieuwste normen voor Maximale Residu Levels (MRL's) op de site van Eurofins Food Testing >

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.