Terug naar overzicht

De kwaliteit van water, bodem, aardappelen, groenten en fruit is van diverse factoren afhankelijk. Residuonderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Met residuonderzoek stelt u met zekerheid vast welke werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen nog aanwezig zijn.

Eurofins Agro heeft aparte residuonderzoeken voor water (oppervlaktewater, drinkwater, bassinwater of drainwater), bodem, aardappelen, groenten en fruit. Daarnaast is het mogelijk om onderzoek uit te laten voeren met het oog op de biologische teelt. Daar is Europese regelgeving voor, waarbij slechts enkele stoffen zijn toegelaten. Zo weet u als biologische teler zeker of uw groenten en/of fruit voldoen aan de productvoorwaarden. Deze regels worden onder meer door gebruikt door SKAL.

Nieuwe methoden
Wetgeving en eisen vanuit de markt veranderen continu. Daarom ontwikkelen wij in zeer korte tijd nieuwe methoden om stoffen te kunnen meten waar de markt om vraagt. Ook houden wij de publicaties over nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen continu in de gaten zodat we hier snel op in kunnen spelen. Op dit moment controleren we op ruim 600 residucomponenten.

Door middel van betrouwbare analyses stellen wij vast welke residuen aanwezig zijn. Hierbij houden we uiteraard rekening met het doel van uw onderzoek. Is het gericht op periodieke (wettelijk verplichte) controle, monitoring, certificering of bij een vermoeden van overschrijding? Wij controleren onder andere op overschrijdingen van de Europese MRL (Maximum Residu Level) en de ARfD-waarde. Controleert u vanwege exporteisen? Of moeten uw producten voldoen aan de daarvoor bestaande eisen van supermarktketens? Wij denken met u mee en stemmen het residuonderzoek en het analyseverslag hierop af.

Residuonderzoek van Eurofins Agro biedt u:

  • Rendement: Goed residuonderzoek voorkomt economische schade.
  • Zekerheid: Door middel van residuonderzoek weet u zeker welke werkzame stoffen in of op de grond aanwezig zijn. U kunt hierdoor doelgericht handelen.
  • Gemak: Onze analyseverslagen zijn overzichtelijk. U weet direct waar u aan toe bent.