Terug naar overzicht

Het gebruik van luchtwassystemen vermindert de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur in de intensieve veehouderij. De reststoffen die ontstaan bij het gebruik van een luchtwasser kunnen nog wel schadelijk zijn voor het milieu, maar dat hoeft niet. 

Spuiwater is een afvalstof die in sommige gevallen als meststof wordt gebruikt. In het mestbeleid zijn normen vastgesteld voor het gebruik van meststoffen. Die gelden ook spuiwater als meststof.  De regels vind je op de site van RVO Nederland.

.

PAKKET BEPALINGEN
N-pakket Stikstof-totaal (N)
Spuiwater Stikstof (N) en fosfaat P2O5
Biologische luchtwassers*) Stikstof-ammonium (N-NH4), stikstof-nitriet (N-NO2), stikstof-nitraat (N-NO3), pH 
Chemische luchtwassers*) Stikstof-ammonium (N-NH4), Ammoniumsulfaat (NH4)2SO4, stikstof-nitraat (N-NO3), sulfaat (SO4), pH
Spuiwater uitgebreid*)  Fosfor (P), stikstof-ammonium (N-NH4), stikstof-nitraat (N-NO3), sulfaat (SO4), pH

*) Onderzoek wordt uitbesteed naar een ander laboratorium.