Terug naar overzicht

Het gebruik van luchtwassystemen vermindert de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur in de intensieve veehouderij. 

Spuiwater bevat waardevolle nutriënten en is in opkomst als stiksofmeststof. In spuiwater kunnen echter ook reststoffen zitten die schadelijk zijn voor het milieu. Binnen de Meststoffenwet heeft de status van 'anorganische mest'. Het mag dus worden gebruikt als zodanig en óók worden verhandeld. Er zijn daaraan wel regels verbonden. Zie ook Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

PAKKET BEPALINGEN
N-pakket Stikstof-totaal (N)
Spuiwater Stikstof (N) en fosfaat P2O5
Biologische luchtwassers*) Stikstof-ammonium (N-NH4), stikstof-nitriet (N-NO2), stikstof-nitraat (N-NO3), pH 
Chemische luchtwassers*) Stikstof-ammonium (N-NH4), Ammoniumsulfaat (NH4)2SO4, stikstof-nitraat (N-NO3), sulfaat (SO4), pH
Spuiwater uitgebreid*)  Fosfor (P), stikstof-ammonium (N-NH4), stikstof-nitraat (N-NO3), sulfaat (SO4), pH

*) Onderzoek wordt uitbesteed naar een ander laboratorium.

Normen Spuiwater

Spuiwater is een afvalstof die in sommige gevallen als meststof wordt gebruikt. In het mestbeleid zijn normen vastgesteld voor het gebruik van meststoffen. Die gelden ook spuiwater als meststof.

De regels zijn te vinden op de site van RVO Nederland.

 

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.