Terug naar overzicht

De teelt van bloembollen kent een sterk seizoensmatig karakter. Niet alleen de weersomstandigheden, maar ook de bodemgezondheid speelt een belangrijke rol bij het slagen van de teelt. Er zijn echter ook beperkende factoren. Eén daarvan is de aanwezigheid van stengelaaltjes in percelen. Het preventief laten analyseren van de zeefgrond van net geoogste bollen, kan mogelijke besmettingen met stengelaaltjes per partij zichtbaar maken.

De ZeefgrondCheck geeft meer inzicht in de besmetting met stengelaaltjes. Stengelaaltjes zitten het liefst in de bol of in het gewas en zijn daardoor het snelst zichtbaar direct na de oogst. Samen met kwekers en betrokken bedrijven is ervaring opgedaan in het nemen van zeefgrondmonsters en de beste werkwijze voor de analyse van zeefgrond. Hieruit is gebleken dat het analyseren van zeefgrond een goede indicatie geeft voor de aanwezigheid van stengelaaltjes in een partij bloembollen. Zo werden stengelaaltjes gevonden in de zeefgrond van zowel besmette percelen, als ook in de zeefgrond van partijen waarvan de percelen niet besmet leken.

Zeefgrond of perceel bemonsteren

Een analyse van de zeefgrond kan de herkomst van een besmetting verklaren en biedt de gelegenheid om direct actie te ondernemen om verspreiding en nieuwe besmettingen te voorkomen. De belangrijkste voorjaarsbloeiers zijn narcis, krokus, tulp en hyacint. Daarnaast is er nog divers ‘bijgoed’, waaronder de narcis-achtigen en hyacint-achtigen vallen. Vooral bij de grote bollen van de narcis en hyacint kan het voorkomen dat de hoeveelheid zeefgrond te weinig is voor een representatief monster. Voor deze partijen is het aan te raden om een grondbemonstering in het perceel na de oogst uit te voeren.

Downloads

Naam Datum Bestand
Folder ZeefgrondCheck 13-06-2024