Nieuw mestlab: modern en functioneel

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro heeft een nieuw mestlab in gericht. De capaciteit is aanzienlijk toegenomen, de inrichting is efficiënter en er is geïnvesteerd in moderne apparatuur. Zo is het laboratorium weer klaar voor de toekomst.

In 2018 zijn de mestanalyses van Lab Zeeuws-Vlaanderen verhuisd naar Wageningen. Daarmee zijn de aantallen monsters die moeten worden verwerkt sterk toegenomen. Eurofins Agro heeft daarom afgelopen jaar faciliteiten bijgebouwd en zo is ruimte ontstaan voor een groter en moderner mestlab.

Efficiënter werken

“We zijn erg blij met de uitbreiding,” vertelt Kenneth Hassell, teamleider van het laboratorium. “Bij de nieuwe inrichting hebben we het hele proces onder de loep genomen. Dat heeft er in geresulteerd  dat we nu veel efficiënter kunnen werken. Zo zijn bijvoorbeeld de administratieve en de fysieke processen van elkaar gescheiden.”

Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe mestrobot en in apparatuur voor destructie. De koelruimte is aanzienlijk uitgebreid. Ook vindt de analyse van compost voortaan in dezelfde ruimte plaats als het mestonderzoek.

Hassell: “We verwerken in de piekperiode bijna 1.500 mestmonsters per dag. Je kunt je wel voorstellen dat het dan heel plezierig is als alles soepel verloopt. In het nieuwe lab staan alle apparaten en dergelijke logisch en ten opzichte van elkaar geplaatst. Dat maakt het werken gemakkelijker. En omdat de administratie efficiënter is georganiseerd, kan er sneller worden geschakeld.”

Expertdag en open huis

Het nieuwe mestlab is op tijd gereed voor de mestpiek van 2020. In het najaar organiseert Eurofins Agro een Expertdag voor de business unit Mest & Compost. Het is dan mogelijk om het nieuwe lab te bezoeken.