Terug naar overzicht

Eurofins Agro biedt onderzoek aan van verschillende ziektes en onkruiden in de grond (zie onder pakketten). Het betreft veelal klassieke methoden zoals uitplaten en biotoetsen op een grote hoeveelheid grond. Dit komt de pakkans ten goede. 

Laat percelen waar vatbare gewassen op geteeld worden preventief onderzoeken. Indien nodig kan er gezocht worden naar een alternatief perceel of gerichte maatregelen worden genomen. Deze analyses bieden ook inzicht in de aanwezige pathogenen bij aankoop van land en bij grondverzet.

Onderzoek op de volgende ziektes en onkruiden in grond:

Bodemziekte/onkruid Wetenschappelijke naam Groep Schadelijk voor Hoeveelheid grond
Witrot Sclerotium cepivorum schimmel ui-achtigen 1 liter
Rhizomanie BNYVV virus suikerbiet 2,5 liter
Knolvoet Plasmodiophora brassicae schimmel kruisbloemigem 2,5 liter
Knolcyperus Cyperus esculentus onkruid alle gewassen 1 liter
Bruinrot (Q) Ralstonia solanacearum bacterie aardappel 2 liter
Wratziekte Synchytrium endobiotum schimmel aardappel 2 liter
Verwelkingsziekte Verticillium dahliae schimmel o.a. aardappel, aardbei. boomkwekerij 2,5 liter
Fusarium asperge Fusarium oxysporum, F. sp. aspagari schimmel asperge 2,5 liter

Q= Quarantaine ziekte

Hier vindt u de mogelijkheden voor aaltjesonderzoek >