Terug naar overzicht

Eurofins Agro biedt onderzoek aan van verschillende ziektes en onkruiden in de grond (zie pakketten). Het betreft veelal klassieke methoden zoals uitplaten en biotoetsen op een grote hoeveelheid grond. Dit komt de pakkans ten goede. 

Laat percelen waar vatbare gewassen op geteeld worden preventief onderzoeken. Indien nodig kan er gezocht worden naar een alternatief perceel of gerichte maatregelen worden genomen. Deze analyses bieden ook inzicht in de aanwezige pathogenen bij aankoop van land en bij grondverzet.

Onderzoek op de volgende ziektes en onkruiden in grond:

Bodemziekte/onkruid Wetenschappelijke naam Groep Schadelijk voor
Witrot Sclerotium cepivorum schimmel ui-achtigen
Rhizomanie BNYVV virus suikerbiet
Knolvoet Plasmodiophora brassicae schimmel kruisbloemigem
Knolcyperus Cyperus esculentus onkruid alle gewassen
Bruinrot (Q) Ralstonia solanacearum bacterie aardappel
Wratziekte Synchytrium endobiotum schimmel aardappel
Verwelkingsziekte Verticillium dahliae schimmel o.a. aardappel, aardbei. boomkwekerij
Fusarium asperge Fusarium oxysporum, F. sp. aspagari schimmel asperge

Q= Quarantaine ziekte

Hier vindt u de mogelijkheden voor aaltjesonderzoek >