Terug naar overzicht

Aaltjes kunnen ernstige financiële schade veroorzaken door opbrengstverlies, kwaliteitsschade en exportrestricties. Eurofins Agro is een belangrijk expertisecentrum op het gebied van aaltjes en voert sinds 1957 aaltjesonderzoek uit. Het aaltjesonderzoek is geaccrediteerd voor een aantal keuringsonderzoeken. 

Eurofins Agro biedt  verschillende onderzoekspakketten aan voor onderzoek naar aaltjes:

  • Totaalpakket dat overzicht geeft van alle aanwezige aaltjes
  • Pakketten voor onderzoek naar specifieke soorten of groepen aaltjes

Op basis van het verslag, samen met informatie over de waardplantgeschiktheid en over het risico op schade, kan je maatregelen nemen zoals aanpassing van de  gewasrotatie aan te passen, keuze voor een ander  perceel of specifieke beheersmaatregelen.  Zonodig kan je een gespecialiseerde adviseur vragen om je hierbij de ondersteunen.

Eurofins Agro kan de gevonden resultaten digitaal in de percelen tekenen. Eventueel gevonden besmettingen worden weergegeven met maatlijnen. De kaartjes worden digitaal toegestuurd en zijn digitaal in te zien via Akkerweb. Op dit platform zijn onder andere ook granulaat-taakkaarten aan te maken en is een beheersingsadvies te berekenen via NemaDecide.

De methodes

Eurofins Agro heeft beschikking over verschillende methodes om betrouwbaar vast te stellen welke aaltjes in de bodem aanwezig zijn en in welke aantallen.

DNA-analyse

Met behulp van DNA-techniek kan Eurofins Agro meer dan 25 relevante aaltjes analyseren. De voordelen van deze methode zijn:

  • De gevoeligheid is hoger dan microscopische analyse: één individueel aaltje kan al worden gedetecteerd in een mengsel van zo’n 10.000 andere, onbekende aaltjes. 
  • De moleculaire analyse wordt altijd uitgevoerd op alle aaltjes die uit een monster worden geïsoleerd. Dit in tegenstelling tot de microscopische analyse waarbij slechts een beperkte fractie (20%) van het totale monstervolume visueel wordt beoordeeld. De kans op detectie van aaltjes die in lage aantallen voorkomen is hoger in vergelijking met de microscopische analyse.
  • Onderdrukte populaties (mengpopulaties van hetzelfde geslacht waarbij één soort in lagere aantallen voorkomt dan de andere soorten) worden met DNA altijd aangetoond en op soort gebracht.
  • De determinatie wordt niet beïnvloed door de leeftijd en het geslacht van de aaltjes. De analyse is objectief en goed te standaardiseren, zodat de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd.

Microscopische analyse

De experts van Eurofins Agro kunnen 600 à 700 verschillende soorten aaltjes determineren. Microscopie is heel belangrijk voor de validatie van de DNA-analsye en voor het determineren van soorten waarvan geen DNA-test beschikbaar is. Monsters uit het buitenland en kassen kunnen aaltjes bevatten die niet in de Nederlandse vollegrond voorkomen en waarvoor geen DNA-test is ontwikkeld. Microscopische analyses worden altijd in duplo uitgevoerd door twee verschillende analisten.

Incubatie

Bij het vrijlevende aaltjesonderzoek kan je aanvullend incubatie aanvragen. Met deze analyse wordt het organisch materiaal uit een grondmonster twee weken geïncubeerd. Aaltjes (met name Meloiodgyne en Pratylenchus) die nog in wortelresten en eitjes aanwezig kunnen zijn, worden ook meegenomen in de analyse. De analyse geeft zo een compleet beeld van de aanwezige aantallen aaltjes.

PAKKET ANALYSE
Diagnostisch onderzoek DNA Onderzoek naar twintig relevante vrijlevende aaltjes met DNA-techniek. Aanvullend kan LX en/of cysten worden aangevraagd. Hiernaast kan een advies worden aangevraagd voor maximaal vijf gewassen.
Diagnostisch onderzoek DNA + microscopie  Volledig onderzoek naar alle schadelijke aaltjes. Tevens kan een advies worden aangevraagd voor bepaalde gewassen.
AMI (Aardappelmoeheid Intensief) Vrijwillig onderzoek naar het aardappelcystenaaltje. Dit is een belangrijke beheersmaatregel van aardappelmoeheid en kan een officiële besmetverklaring voorkomen.
Cystenonderzoek Onderzoek naar alle cysten in de grond, waaronder aardappel-, bieten-, erwten-, gras- en peencysten. 
Stengelaaltjes en witrot Keuringsonderzoek voor een vrijverklaring van stengelaaltjes en witrot voor de teelt van eerstejaarsplantuien. Er is ook vrijwillig onderzoek mogelijk en onderzoek van stengelaaltjes in zaad.
LX (Longidorus en Xiphenema) Onderzoek met DNA-test naar bepaalde groepen aaltjes, zoals de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), wortellesieaaltjes (Pratylenchus) en vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoriden) 

 

AANVULLEND  
Incubatie Onderzoek Relevant voor een aantal knobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus). Dit onderzoek wordt aangeraden na een laat gewas of in het geval van gewassen met een lage schadedrempel.
Plantmateriaal Onderzoek naar aaltjes die aanwezig zijn in het plantmateriaal.
Roofaaltjes Indicator voor de kwalitet van het bodemvoedselweb. 

 

KEURINGSONDERZOEK*)  
Longidorus en Xiphinema Voor de teelt van vermeerderingsmateriaal van aardbei, kleinfruit en prunus.
Stengelaaltjes en witrot Voor de teelt van eerstejaarsplantuien.
Stengelaaltjes in zaad  
 
*) Eurofins Agro is ASLN-geaccrediteerd voor deze keuringsonderzoeken

Downloads

Hier vindt u achtergondinformatie en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder AM-intensief 09-08-2019
Folder Melo-Intensief 09-08-2019
Folder Stengelaaltjes 09-08-2019
Overzicht DNA-pakketten 09-08-2019
Folder Aaltjesonderzoek Agro 20-11-2019
ZeefgrondCheck 20-11-2019
Voorbeeldverslag DNA Vrijlevende aaltjes en cysten Sport en groen 01-04-2020