Compostfoto’s vertellen meer

9 augustus 2021 - Loonwerk en transport

In kwaliteitscompost mogen geen onkruidzaden en geen resten van plastic of andere verontreinigingen zitten. Digitale beeldherkenning geeft hierover informatie. Eurofins Agro werkt aan een cameraopstelling met twee functies voor het vastleggen van kiemen en voor harde deeltjes. Compostmonsters die binnen komen, zullen worden gefotografeerd en het beeld wordt op het verslag vermeld.

Nu al is een kiemtoets gebruikelijk in het compostonderzoek naar mogelijke onkruiden. Bij deze toets wordt na twee weken gekeken of de drie geplante gerstzaadjes in voldoende mate zijn opgekomen zonder dat er andere (onkruiden) ontkiemd zijn. Tot nog toe was dit een beoordeling op het oog. Hiervan gaan we voortaan een foto maken die op het verslag kan worden afgebeeld. In de volgende fase van het project gaan we kijken of er botanische apps toepasbaar zijn waarmee we, als er ook onkruiden zijn ontkiemd, deze kunnen benoemen.

Plastic en andere verontreiniging

De andere composttoepassing van beeldherkenning is het vastleggen van de herkenbare verontreinigingen. Hierbij wordt een deel van de compost over verschillende zeven uitgezeefd en worden objecten die (een van) de zeef niet passeren apart gelegd. Deze objecten worden vervolgens gecategoriseerd en het gewicht wordt vastgesteld.  De bedoeling is om van deze objecten ook een foto te maken en deze op het verslag te plaatsen. In de volgende fase willen we van deze objecten het oppervlak gaan vaststellen. 

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.mest@eurofins.com