Efficiënte bemonstering voor AP06

7 februari 2019 - Expertartikel

Voor een vlotte en correcte afhandeling van AP06-monsters is het zaak om de juiste gegevens bij de hand te hebben. Schuiven met vrachten die gepland zijn in met aaneengesloten tijdvakken wordt niet meer gedoogd.

In 2019 is per 1 februari een aantal zaken rond de onafhankelijke monstername gewijzigd. Hier vindt u de belangrijkste veranderingen.

Kamer van Koophandel (KvK)

RVO vereist het KvK-nummer van leverancier, intermediair en afnemer bij het aanmelden van de vrachten. Zorg dat u deze nummers bij de hand hebt. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de vracht aan te melden in het systeem van RVO.

Dagdeel bemonstering

Voor een correcte afhandeling moeten vrachten worden aangemeld bij Eurofins Agro minimaal één dag voorafgaande aan de dag van monstername uiterlijk om 14.00 uur via planningAP06@eurofins-agro.com. Wij plannen een monsternemer in voor bemonstering op het gewenste tijdstip.
Voor het bemonsteren van vrachten zijn de volgende mogelijkheden:

Mocht een vracht middels ‘halve dag bemonstering’ zijn aangemeld buiten dit venster vallen, dan kan 3 uur voor begin dagdeel en uiterlijk tot 13.00 de vracht nog worden omgezet naar een tijdvak van 2 uur. Hierbij is wel van belang dat er minimaal 5 vrachten overblijven in de ‘halve dag bemonstering’. Mocht NVWA merken dat hier niet aan wordt voldaan, kan intermediair recht op dagdeelbemonstering verliezen. 

Melding

Eurofins Agro meldt vervolgens  bij de NVWA:

Bemonstering

Op het afgesproken tijdstip is de monsternemer aanwezig om het monster te nemen. U ontvangt een uniek monsternummer van uw monsternemer. Dit nummer voert u in, in de AGR-GPS apparatuur. Onze koerier haalt vervolgens de monsters op bij de monsternemer en brengt deze naar ons laboratorium. Stuur de begeleidingsformulieren naar Eurofins Agro: AP06@eurofins-agro.com  Het EDI-formulier stuurt u automatisch in.

Meer weten?

Neem contact op met: