Eurofins Agro nieuwe kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware

26 mei 2021 - Nieuwsberichten

Het kersverse partnership tussen laboratoriumorganisatie Eurofins Agro en het kennisplatform van Royal A-ware, Dairy Academy is veelbelovend. Door de samenwerking wordt het mogelijk om analyses van grond, voer, praktijkkennis van melkveehouders én informatie over melkopbrengst en –kwaliteit te combineren. Doel is om praktische handvaten te geven waar alle schakels in de keten van kunnen profiteren.

Innovaties in het vooruitzicht

Klaas de Jong, COO van Royal A-ware, kijkt uit naar de samenwerking: "De uitdaging van onze aangesloten melkveehouders is om meer melk uit eigen ruwvoer te halen. Eurofins Agro kan daarin maximaal ondersteunen met het oog op de bemesting van het land en de voederwaarde voor koeien. Door middel van data-analyse wordt de relatie tussen de kwaliteit van grond en de graskwaliteit in beeld gebracht. Door die relatie straks te leggen, krijgen de melkveehouders unieke sturingsinformatie".

Alle data voor optimalisatie in beeld

Eurofins Agro heeft een laboratorium in Wageningen gericht op de land- en tuinbouw in Nederland en Europa. Het bedrijf biedt melkveehouders - via analyses en adviezen - managementinformatie aan om de voeding van het melkvee en de bemesting van gras- en maisland te optimaliseren. Dankzij deze praktische handreikingen zijn melkveehouders in staat om het rendement op hun bedrijf te verhogen. Manager Marketing & Development van Eurofins Agro, Erikjan Van Huet Lindeman: “We gaan in samenwerking met Dairy Academy iets unieks tot stand brengen door verbindingen te maken tussen alle schakels in de hele keten en op basis daarvan melkveehouders te adviseren".

Kennis ontwikkelen via Praktijkboerderij Oenkerk Royal A-ware

Het eerste gezamenlijke project van Dairy Academy en Eurofins Agro staat al op de planning. Manager Dairy Academy, Anneke Jorritsma-van der Zijl: “De beschikbare data van onze Praktijkboerderij Oenkerk worden door Eurofins Agro geanalyseerd om de verhouding tussen graslandkwaliteit, graslandbemesting, melkopbrengst en melkkwaliteit in beeld te brengen. We monitoren de eiwitproductie in het grasland, het eiwitgehalte van het voer in de stal in relatie tot de melkopbrengst die bij Royal A-ware wordt afgeleverd. De conclusies die we daaruit kunnen afleiden, delen we met onze melkveehouders".

V.l.n.r.: Klaas de Jong (COO Royal A-ware), Anneke Jorritsma-van der Zijl (Manager Dairy Academy Royal A-ware), Erikjan van Huet Lindeman (Manager Marketing & Development Eurofins Agro) en Bob Fabri (Product Manager Eurofins Agro)