Grondonderzoek


Welke bepalingen mis ik vooral als ik alleen maar derogatieonderzoek doe?

De belangrijkste die u mist is dan de pH, de zuurtegraad van de bodem. Maar zodra u de pH weet, wilt u waarschijnlijk ook organische stof, het kleigehalte en de kalitoestand weten. Kortom u mist steeds meer. Voor optimaal landbouwkundig advies raden wij altijd BemestingsWijzer aan en tijdens de teelt BijmestMonitor.

Welke bemonsteringsstrategie is het goedkoopste?

Dit kan de monsternemer ter plekke het beste beoordelen.

Eurofins Agro bepaalt toch wanneer en hoeveel monsters er genomen moeten worden?

Nee, wij attenderen de klanten wel op de geldigheid maar verantwoordelijk voor de juiste aantallen monsters is en blijft van de klant zelf.

Zijn mijn uitslagen geldig voor de derogatieregeling?

Eurofins Agro werkt met geaccrediteerde monsternemers. Dit garandeert de kwaliteit van de monstername. Uitslagen van het onderzoek zijn bruikbaar voor wettelijke regelingen, zoals Derogatie.

Back to overview