Film: Mest is waardevol

30 november 2021 - Video's

Eurofins Agro heeft samen met Wageningen UR een rekentool ontwikkeld om de economische en milieutechnische waarde van mest uit te rekenen. Wim van Dijk, onderzoeker bodem- en nutriëntenmanagement bij Wageningen UR, geeft uitleg.

Dierlijke mest is een waardevolle meststof voor grasland en bouwland. Het bevat nutriënten, sporenelementen én organische stof. Daarmee is mest voeding voor het gewas én voor de bodem. De eerste versie van de rekentool maakte het mogelijk om de bemestende waarde van organische mest te berekenen.

Rekentool 

Op basis van de gewasbehoefte én de bemestende waarde van de organische mest, rekent de tool uit hoeveel kunstmest (NPK) aanvullend nodig is om in de gewasbehoefte te voorzien. Het onderdeel Economie berekent de financiële waarde van de dierlijke mest. Het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest heeft impact op het milieu, in de vorm van ammoniak- en CO2-emissie. Door inzicht te geven in deze uitstoot, wil de tool bijdragen aan een feitelijk onderbouwde discussie over dit onderwerp.