Toelichting Akkerbouw (grondonderzoek)


Stikstof

Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de bodem gemeten. Het N-advies betreft een gewasgericht jaargift. We adviseren deze N-gift - zo mogelijk - op te delen in meerdere giften. Of de vervolggift nodig is, kunt u tijdens het groeiseizoen laten controleren via ons BodemCheck onderzoek. In dit onderzoek wordt onder andere de plantbeschikbare (=minerale) N in de bodem gemeten. 

Zwavel

Zwavel (S) komt vrij bij de afbraak van organische stof of mest. Deze afbraak vindt plaats door bodemleven. Bodemleven is onder koudere omstandigheden niet erg actief. Vroeg in het voorjaar komt er derhalve weinig S vrij uit de bodem. Voor veel vroege gewassen kan het dan ook verstandig zijn om S te bemesten, zelfs al is de bodemvoorraad goed of hoog.

Voor de gewassen koolzaad, wintergerst en wintertarwe is een vaste zwavelgift opgesteld. Voor deze gewassen wordt een zwavel bemesting in het vroege voorjaar geadviseerd.

Mangaan

De gewassen aardappelen, bieten, granen, erwten, uien, bonen, kool, wortelen, sla en koolzaad zijn het meest gevoelig voor mangaangebrek.

Bekalking

Geef de kalk voorafgaand aan het meest kalkbehoeftige gewas in het bouwplan.

Bij toediening in de herfst niet meer dan 5 ton nw per ha per werkgang en in het voorjaar niet meer dan 3 ton nw per ha per werkgang. Het is raadzaam vaker (meerdere jaren) een kleinere gift te geven, dan een grote hoeveelheid ineen.

Teveel bekalken kan een tekort aan borium, mangaan en fosfaat tot gevolg hebben.

Let op, bij een bemesting met kalk kunnen calcium en magnesium worden aangevoerd.

Klei-humus (CEC)

Het klei-humus-complex (ook wel CEC = kationen uitwisselcapaciteit) geeft de capaciteit van de bodem weer om positief geladen voedingsstoffen (zoals K, Mg, Na en Ca) en andere elementen (Al en H) te binden. Dit wordt gezien als een voorraadvat, waaruit de bodem nutriënten kan leveren aan het gewas. Daarnaast spoelen nutriënten die aan de CEC zitten, minder gemakkelijk uit

Terug naar overzicht