Toelichting Boomteelt (grondonderzoek)


Stikstof

Voor een goed stikstofadvies vindt de bemonstering plaats in het groeiseizoen. In de periode eind april tot eind juli kan hiervoor een stikstof-bijmestmonster worden genomen. Op basis hiervan kan een stikstofadvies voor het betreffende gewas gegeven worden.

Magnesium

Het magnesium-advies is gebaseerd op de K/Mg verhouding. Waardering en gift kunnen hierdoor in tegenspraak zijn met het streeftraject.

Natrium

Uit onderzoek blijkt dat een natriumgift voor boomteelt niet zinvol is. Er wordt dus geen waardering en advies gegeven. Natrium wordt echter wel gemeten omdat het onderdeel is van het klei-humuscomplex (CEC-bezetting).

Bekalking

Kalkgiften meer dan 3500 kg nw per ha dienen in minimaal twee sessies te worden doorgewerkt. Aan vaststaande gewassen per jaar niet meer dan 1000 kg nw per ha toedienen.

Organische stof

De aanvoer kan variëren van 200 kg als het alleen om wortelresten gaat, tot 1200 kg voor overjarige bladverliezende gewassen met een volgroeide oppervlakte.

Terug naar overzicht