Toelichting Golfterreinen (grondonderzoek)


Stikstof

Bij inzaai van greens, teest of fairways na september een extra gift van 50 kg N/ha in november geven.

Kalium

Voor een optimale kalivoorziening gedurende het gehele groeiseizoen, is het gewenst de helft van de geadviseerde gift in maart en de andere helft in juni toe te dienen. Bij een lage CEC kan een nog verdere opdeling van de gift gewenst zijn.

Teveel kalium concurreert met onder andere calcium en magnesium. Te weinig kalium zal de groei en weerstand belemmeren.

Organische stof

Het organische stofgehalte kan worden verlaagd door beperkende maatregelen op de grasproductie, het bevorderen van de afbraak door het stimuleren van het bodemleven, het afvoeren na verticuteren en maaien, beluchten en het verdunnen met dressingmateriaal.

Als het organische stofgehalte van de greens en tees lager is dan 4,9% dan kan dressingmateriaal worden gebruikt dat eventueel ook organische stof bevat.

Bij een organische stofgehalte van greens en tees groter dan 5% is het niet wenselijk om dressingmateriaal te gebruiken dat veel organische stof bevat.

Zuurgraad

Bij een (vrij) hoge pH is de kans op ongewenste grassoorten vrij groot bij de aanleg van greens, tees en fairways. Het is daarom gewenst zuurwerkende meststoffen te gebruiken.

Bekalking

Als u een bekalkingsadvies krijgt, strooi niet meer dan 300 kg kalk (neutraliserende waarde) in één keer per ha per jaar.

Terug naar overzicht