Minister Christianne van der Wal onderzoekt de bodem met Eurofins

Minister Christianne van der Wal onderzoekt de bodem met Eurofins

30 mei 2023

Afgelopen week ontving minister Christianne van der Wal een delegatie van Eurofins Agro in Den Haag. Met het overhandigen van een ‘stikstof waarde cheque’ benadrukt Eurofins de kracht van stikstof in de bodem en de noodzaak om meer te meten dan stikstof alleen. 

De minister heeft ook een grondmonster gestoken in de binnentuin van het ministerie en onderstreept daarmee het belang van inzicht in de bodem. Met het analyseresultaat wordt een totaalbeeld van de bodemgezondheid gegeven. Dit is één van de kernpunten uit de stikstofvisie van Eurofins: meet de complete bodemgezondheid in natuur- èn landbouwgebieden. Op deze manier worden bodemverbetering en natuurherstel op feiten gebaseerd en gemonitord.

De kracht van stikstof

Eurofins heeft twee aspecten benadrukt aan minister Van der Wal. Ten eerste dat stikstof onmisbaar is voor het vastleggen van CO2 (koolstofbinding) in de bodem. Het Parijs-akkoord benoemt dit als belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan. Minister Van der Wal beaamde dit gelijk. Daarnaast is stikstof onmisbaar voor de verhoging van organische stof en daarmee het waterbindend vermogen van de bodem. Hierdoor verbetert de sponswerking van de bodem, vermindert de gevoeligheid voor droogte en worden intensieve buien beter opgevangen. Van der Wal: “Stikstof is inderdaad erg belangrijk, het gaat er om dat de juiste hoeveelheid in de juiste vorm beschikbaar is!”. Bodemonderzoek levert hier belangrijke inzichten in.

Meten als aanvulling op modellen

Eurofins benadrukt vervolgens dat alleen op basis van een gemeten totaalbeeld van de bodemgezondheid gefundeerde beslissingen voor natuurherstelmaatregelen gemaakt kunnen worden. Onafhankelijk bodemonderzoek geeft informatie over de chemische, fysische en biologische kenmerken van de bodem en biedt inzicht in de essentiële voedingstoffen voor plantengroei, het vochtbergend vermogen, de biodiversiteit en de koolstofbinding. Bodemonderzoek is op deze manier een waardevolle aanvulling op de depositiemodellen waarop het stikstofbeleid nu is gebaseerd. 

Een bezoek van de minister aan het Eurofins laboratorium in Wageningen staat na de zomer op de agenda.

Link naar het visiedocument van Eurofins voor meer achtergrond over de relatie tussen bodemgezondheid, natuurontwikkeling en klimaatverandering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inez Sina, Manager Marketing & Communications, via InezSinia@eurofins.com