Nieuwe richtlijnen Keurcompost

Nieuwe richtlijnen Keurcompost

30 juni 2023 - Loonwerk en transport

Per 1 juli gelden er nieuwe en aanvullende criteria voor Keurcompost, gepubliceerd in de BRL 8.0. De grootste wijzigingen zijn een structureel ander bemonsteringsprotocol en een aanvullende bepaling voor visuele verontreinigingen. De afgelopen maanden heeft Eurofins Agro regelmatig contact gehad met schemabeheerders Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststromen om de methodes goed door te nemen en implementatie voor te bereiden. Eurofins kan per 1 juli conform de nieuwe richtlijnen bemonsteren, analyseren en rapporteren. 

Oppervlaktebepaling verontreinigingen

De oppervlaktebepaling van visuele verontreinigingen, in het specifiek van plastic, wordt per heden verplicht voor composteerders. Deze bepaling is aanvullend op de bestaande gewichtsbepaling van de verontreinigingen steen, glas en overige verontreinigingen. De beweegreden voor deze aanvullende beeldbepaling is dat een gewichtsuitdrukking niet voldoende representatief is voor de totale hoeveelheid plastic binnen een monster, maar een oppervlaktebepaling wel. Deze reeds bestaande methode, bekend onder de naam “Flachensumme”, werd tot op heden uitbesteed aan een ander Eurofins lab in Duitsland. Accountmanager Frank van Lohuijzen legt uit wat er verandert: “Door een innovatieve camera opstelling in ons laboratorium in Wageningen in te richten, kunnen we de bepaling nu zelf uitvoeren. De camera is uitgerust met beeldherkenningssoftware, waardoor we de oppervlakte van plastic deeltjes kunnen onderscheiden en kwantificeren. De foto sturen we mee op het verslag. Door de bepaling in Wageningen uit te voeren, kunnen we onze klanten sneller bedienen dan voorheen en binnen een week verslag uitbrengen. Daarnaast zullen we deze analyse binnenkort als spoed-aanvraag beschikbaar maken, en met een rapportagetijd van maximaal drie dagen gaan aanbieden. De opstelling is gereed en het nieuwe rapport format staat klaar”. In feite wordt de Flachensumme dus onderdeel van het standaardpakket herkenbare verontreinigingen onder de naam oppervlaktebepaling plastic. Door scherp naar het proces te kijken, kunnen we de oppervlaktebepaling voor het bestaande tarief Flachensumme toevoegen aan het pakket herkenbare verontreinigingen.

Monstername

De monstername voor Keurcompost dient per 1 juli door een externe, onafhankelijke en erkende partij te worden uitgevoerd. Eurofins biedt deze dienst van oudsher aan onder accreditatie, waarmee correcte bemonstering door bevoegde monsternemers alsmede onpartijdigheid worden geborgd. Waar in het verleden negen monsternamepunten volstond ongeacht partij- of jaarvolume, wordt conform de nieuwe werkwijze het aantal monsternamepunten gekoppeld aan de jaarproductie van de composteringslocatie. Manager Field Services Belinda te Winkel licht toe: “In deze nieuwe monsternamemethode is het aantal monsternamepunten variabel en gekoppeld aan de jaarproductie van een composteringslocatie. Daarnaast moeten de monsternemers aanvullende informatie van de locaties vastleggen. Dit doet de monsternemer in samenspraak met de locatiebeheerder op basis van een nieuw monsternameformulier. Wij kiezen ervoor om per heden met twee tarieven te gaan werken: een tarief voor omvangsklasse A tm D (jaaproductie tot 40.000 ton) en een apart tarief voor klasse E en F (40.000 – 120.000 ton per jaar). Deze prijsstaffel is gebaseerd op het aantal handelingen dat de monsternemer op locatie dient te verrichten”. De reguliere monstername voor niet-Keurcompost blijft bestaan en wordt volgens de huidige methode, met negen monsternamepunten, uitgevoerd. 

Bestel nu

Vind monsternemer