Terug naar overzicht

Heftige regenval, droogte en/of hoge temperaturen hebben direct gevolgen voor de beschikbaarheid van essentiële nutriënten. Een extra grondonderzoek via Pakket Teelt, uitgevoerd vlak voor de start van het nieuwe groeiseizoen, geeft inzicht in hoeveel plantbeschikbare nutriënten er voor het gewas zijn. Bij een geconstateerd tekort kun je op basis van de analysecijfers uit dit onderzoek vlak voor de teelt nog een gerichte bemesting uitvoeren.

Het pakket Teelt is een goede afwisseling op BemestingsWijzer. BemestingsWijzer geeft een totaalbeeld van de bodemvruchtbaarheid maar houdt echter geen rekening met het effect van klimaat op uitspoeling of mineralisatie. Het Pakket Teelt biedt daarom een waardevolle aanvulling op BemestingsWijzer. Zo kunt u met de bemesting inspringen op de actuele situatie in de bodem.

  PARAMETERS

CHEMISCH

Opgeloste N, N-min (NO3, NH4)-, S-, P-, K-, Ca-, Mg-, Na-, Si-, Fe-, Zn-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-, plantbeschikbaar + waardering

ADVIES

Bemesting vlak voor de start van de teelt
Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Pakket Teelt 15-09-2023

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >