Terug naar overzicht

Iedere vier jaar of voor elke rotatie voert u BemestingsWijzer uit. Dit uitgebreide grondonderzoek geeft een totaal beeld van de bodemvruchtbaarheid. Dit onderzoek houdt echter geen rekening met het effect van klimaat op uitspoeling of mineralisatie. Heftige regenval, droogte en/of hoge temperaturen hebben direct gevolgen voor de beschikbaarheid van essentiële elementen. 

Een extra grondonderzoek vlak voor de start van het nieuwe groeiseizoen geeft inzicht in hoeveel plantbeschikbare nutriënten er voor het gewas zijn. Bij een geconstateerd tekort kunt u op basis van de analysecijfers vlak voor de teelt nog een gerichte bemesting uitvoeren. Zo is uw grond klaar voor de start!

Onderzoek
Chemisch:  Opgeloste N, Nmin (NO3, NH4)-,S-, P-, K-, Ca-, Mg-, Na-, Si-, Fe-, Zn-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-plantbeschikbaar + waardering

Advies
Bemesting vlak voor de start van de teelt.

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Pakket Teelt 13-05-2020