Terug naar overzicht

Iedere vier jaar of voor elke rotatie voer je BemestingsWijzer uit. Dit uitgebreide grondonderzoek geeft een totaal beeld van de bodemvruchtbaarheid. Dit onderzoek houdt echter geen rekening met het effect van klimaat op uitspoeling of mineralisatie. Heftige regenval, droogte en/of hoge temperaturen hebben direct gevolgen voor de beschikbaarheid van essentiële elementen. 

Een extra grondonderzoek vlak voor de start van het nieuwe groeiseizoen geeft inzicht in hoeveel plantbeschikbare nutriënten er voor het gewas zijn. Bij een geconstateerd tekort kun je op basis van de analysecijfers vlak voor de teelt nog een gerichte bemesting uitvoeren. Zo is je grond klaar voor de start!

  PARAMETERS

CHEMISCH

Opgeloste N, N-min (NO3, NH4)-, S-, P-, K-, Ca-, Mg-, Na-, Si-, Fe-, Zn-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-, plantbeschikbaar + waardering

ADVIES

Bemesting vlak voor de start van de teelt

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

 

Lees de pdf