Terug naar overzicht

Een vruchtbare bodem is de basis voor een optimale productie en een optimale gewaskwaliteit. Bodemchemie, bodemfysica en de bodembiologie moeten daarvoor op orde zijn. 
BemestingsWijzer geeft u het totaalbeeld van de toestand van uw bodem. Zo kunt u gericht de bemesting en de bodembewerking van uw percelen optimaliseren. 

Compleet beeld
BemestingsWijzer geeft:

  • Inzicht in chemische, fysische en biologische bodemvruchtbaarheid
  • Hoofd- en sporenelementen (essentiële nutriënten)
  • Bontheid van het perceel (BodemScout)
  • Gehalte en kwaliteit van organische stof en een organische stofbalans
  • CEC-kengetallen in een structuurdriehoek
  • Textuurdriehoek (grondsoort)
  • Vochtvasthoudend vermogen (pF-curve)
  • Microbieel bodemleven

Wetgeving
Op BemestingsWijzer staan de cijfers die noodzakelijk zijn voor de wetgeving. Het GPS-plaatje in combinatie met de stikstof- en fosfaatcijfers en de geaccrediteerde monstername staan hiervoor garant.

Advies
BemestingsWijzer geeft bemestingsadviezen gebaseerd op plantbeschikbare nutriënten en op de bodemvoorraad. De analyseresultaten (in (k)g per ha) worden afgezet tegen de landbouwkundige streefwaarden. Er zijn adviezen voor alle nutriënten voor meer dan 200 gewassen beschikbaar. Er wordt daarbij rekening gehouden met de specifieke gewaseigenschappen. Zo wordt er bij calcium niet alleen rekening gehouden met de opbrengt maar ook met de gevoeligheid voor kwaliteitsproblemen. Het advies wordt gepresenteerd in (k)g per ha nutriënt. Op basis hiervan kunt u, samen met uw adviseur, een berekening maken voor de keuze van de juiste meststof en kunt u een bemestingsplan opstellen.

Kengetallen Compleet Basis Beperkt Wetgeving
Stikstof (N), Pw en P-Al (derogatie)
Organische stof
Stikstof-, zwavel- en bekalkingsadvies
K-, Mg-voorziening
Calcium- en structuurverbeteringsadvies
BodemScout (heterogeniteit perceel)
Organische stofbalans en -kwaliteit
Textuurdriehoek (naamgeving) en pF-curve (vochtbindend vermogen)
CEC-kengetallen en microbiële activiteit
Sporenelementen en bodemlevenparameters

Downloads

Hier kunt u alle informatie over BemestingsWijzer downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Pakkettenoverzicht BemestingsWijzer 2019 10-07-2019
Folder BemestingsWijzer 10-07-2019
Folder BodemScout 10-07-2019
Folder Bodemleven 10-07-2019
Folder CEC 10-07-2019
Folder Silicium 10-07-2019
Folder pF-curve 10-07-2019
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer bouwland (klei) 10-07-2019
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer grasland (zand) 10-07-2019