Terug naar overzicht

BemestingsWijzer geeft een totaal beeld van de chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen. Een bemestingsadvies,  gebaseerd op plantbeschikbare nutriënten en bodemvoorraad, maken dit onderzoek compleet. De analyseresultaten (in (k)g per ha) worden afgezet tegen de landbouwkundige streefwaarden.

Voor meer dan 200 gewassen zijn er adviezen beschikbaar, waarbij alle nutriënten worden meegenomen.  Er wordt daarbij rekening gehouden met de specifieke gewaseigenschappen. Zo wordt er bij calcium niet alleen rekening gehouden met de opbrengst maar ook met de gevoeligheid voor kwaliteitsproblemen. Het advies wordt gepresenteerd in (k)g per ha nutriënt. Op basis van het verslag kan je, samen met je adviseur, een berekening maken voor een optimaal bemestingsplan en een de keuze maken voor de juiste meststof(fen).

Bodemscout

BemestingsWijzer presenteert een afbeelding van de structurele verschillen binnen het bemonsterde perceel. Op basis van een vervolgonderzoek is vast te stellen wat de orozaak is van de verschillen. Gaat het om een tekort of overmaat aan nutriënten? Is er sprake van bodemverschiting? Of zijn er schadelijke aaltjes of schimmels in de bodem aanwezig? BodemScout werkt met satelietbeelden en combineert data van negen jaar.

Wetgeving

Op BemestingsWijzer staan de cijfers die noodzakelijk zijn voor de wetgeving. Het GPS-plaatje in combinatie met de stikstof- en fosfaatcijfers en de geaccrediteerde monstername staan hiervoor garant.

BemestingsWijzer is het meest uitgebreide grondonderzoek voor akker- en tuinbouw. Er zijn twee mogelijkheden: het basis pakket en het complete pakket. Het analyseverslag van BemestingsWijzer vermeldt per kengetal de streefwaardes voor het gewas waarvoor advies is aangevraagd.  

KENGETALLEN Compleet Basis

CHEMISCH 
N-totaal, C/N, NLV, S-totaal, C/S, SLV, P-Al (voorraad), P-beschikbaar, P-buffering, K-voorraad, K-beschikbaar, Ca-voorraad, Ca-beschikbaar, Mg-plantbeschikbaar, Mg-bodemvoorraad, Na-plantbeschikbaar, Na-plantvoorraad

Plantbeschikbare sporenelementen (B, Fe, Cu, Mn, Zn, Si, Mo, Co, Se)

FYSISCH
pH, organische stof + organische stofbalans, koolzure kalk, verslemping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca-bezetting, Mg-bezetting, K-bezetting, Na-bezetting, H+-bezetting, Al-CEC, CEC-bezetting. Structuurdriehoek en textuurdriehoek (klei, silt en zand)

Stuifgevoeligheidsrisico

BIOLOGISCH
Microbiële biomassa, microbiële activiteit, schimmel-/bacterie-ratio

OVERIG
pF-curve (vochtvasthoudendvermogen)
BodemScout (plaatje van bontheid van het perceel)

Downloads

Hier kunt u alle informatie over BemestingsWijzer downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder BemestingsWijzer 10-07-2019
Folder BodemScout 10-07-2019
Folder Bodemleven 10-07-2019
Folder CEC 10-07-2019
Folder Silicium 10-07-2019
Folder pF-curve 10-07-2019
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer bouwland (klei) 26-04-2021
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer grasland (zand) 26-04-2021
Het nemen en verzenden van een grondmonster 10-06-2021

Normen wetgeving uitrijden mest

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de fosfaatgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken. De uitslagen op het verslag van BemestingsWijzer voldoen aan de normen van de wet.

Meer informatie op de site van RVO >