Tussen bron en drinkbak kan verontreiniging optreden

Tussen bron en drinkbak kan verontreiniging optreden

1 maart 2024 - Veehouderij

Schoon en smakelijk drinkwater is voor de gezondheid van koeien van groot belang. Aan de bron is daarom wateronderzoek verplicht. Maar tussen de bron en de drinkbak kan nog verontreiniging zitten. Check daarom niet alleen de bron, maar ook de drinkbak met VeedrinkwaterCheck. Aandacht voor goed en smakelijk drinkwater loont.

Koeien kunnen tot wel 150 liter water per dag opnemen. Met zo’n hoog volume moet het drinkwater van goede kwaliteit zijn. Voor elke liter melk is 3 liter water nodig, en voor elke kilo droge stofopname 5 liter water. Lagere wateropname en onhygiënisch drinkwater heeft gevolgen voor de melkproductie en de gezondheid van de koe.

Uit onderzoek blijkt dat het kiemgetal in de drinkbak met regelmaat 25 keer hoger is dan bij de bron. Bacteriën zoals E. Coli zijn ook in veel hogere percentages aanwezig in de drinkbak.

Mestspetters

Oorzaken van het verschil zijn te vinden in verontreinigde leidingen en mestspetters in de drinkbak. De leidingen naar de drinkbak kunnen door afzetting en aanslag een voedingsbron vormen voor schadelijke hoeveelheden micro-organismen. Bovendien komen in de stal mestspetters van mestende koeien in de drinkbak terecht.

Drinkwater wordt als goed bestempeld als deze minder dan 10 kve per ml aan E.coli bacteriën bevat. Het kiemgetal, een indicatie van de algehele hygiëne in de stal, blijft idealiter onder de 10.000 kve per ml.

Betrouwbaar

Betrouwbare analyses zijn een must om de kwaliteit en geschiktheid van veedrinkwater vast te stellen. Eurofins Agro is erkend door de Raad van Accreditatie (RvA) voor monstername en het uitvoeren van bepalingen in veedrinkwater.

Bovendien maakt Eurofins Agro gebruik van een koeriersdienst met gekoeld transport om ervoor te zorgen dat deze analyses binnen 12 uur na monstername worden ingezet.

Gekoeld transport

Betrouwbare analyses zijn een must om de kwaliteit en geschiktheid van veedrinkwater vast te stellen. Het is daarom belangrijk dat veedrinkwatermonsters gekoeld worden getransporteerd. Bovendien moeten de monsters binnen 12 uur na binnenkomst worden ingezet om een correct beeld te geven van wat er in het water aanwezig is. Eurofins Agro is erkend door de Raad van Accreditatie (RvA) voor monstername en het uitvoeren van bepalingen in veedrinkwater.

Voorkom verontreiniging

Hoe zorg je voor schoon drinkwater in de stal?

  1. Kies voor makkelijk te reinigen drinkwaterbakken op schone plek in de stal.
  2. Reinig de leidingen regelmatig. Een half uur spoelen met water en een oplossing van 2% citroenzuur helpt tegen biofilm. Laat de oplossing even inwerken en spoel daarna goed de leidingen weer schoon. 
  3. Laat frequent het water aan de bron én in de drinkbak analyseren met VeedrinkwaterCheck. Kies de drinkbak die het verst verwijdert ligt van de bron om zoveel mogelijk meter leiding te onderzoeken.  

Bestel analyse

Of neem contact op met onze klantenservice via 088 876 1010 of klantenservice-agro@FTBNL.eurofins.com