Uitnodiging themabijeenkomst Gezonde bodems

Uitnodiging themabijeenkomst Gezonde bodems

6 november 2023 - Nieuwsberichten

Donderdag 7 december 2023 organiseert het project ‘Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil’ samen met Eurofins Agro een interessante bijeenkomst in Munnekezijl rondom het thema ‘Gezonde bodem’.

Het Kringloopproject is één van de 22 pilotprojecten Nieuw GLB, gefinancierd vanuit LNV en de EU. Het project bestaat uit een samenwerkingsverband van Delphy, DLV Advies en vijf akkerbouwers en melkveehouders uit het Groninger deel van de Noordelijke Kleischil.

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in discussie over de stelling: “De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Stel als overheid duidelijke doelen, controleer of die bereikt worden, maar  geef de ondernemer de ruimte hoe gestelde doelen te bereiken. Reken ondernemers vervolgens af op gemeten bodemgezondheid en waterkwaliteit”.

Programma

Inloop met koffie vanaf 10:30 uur en aanvang van het programma is om 11:00 uur. De bijeenkomst is inclusief lunch en een drankje na afloop.

Locatie

SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

In verband met de catering is aanmelden verplicht via deze link >

Meer informatie

SDG’s

Zorg voor de bodem is onlos-makelijk verbonden met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties uit 2015. Deze zeventien doelstellingen zijn bekend als de Sustainable Development Goals (SDGs). Nederland heeft zich verbonden aan het realiseren van de SDGs. Ook de Europese Green Deal uit 2019 heeft ook tot doel om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze SDGs. Onlangs is de nieuwe Europese Bodemstrategie (Soil Monitoring and Resilience Directive) geïntroduceerd.

Living Labs

De Europese Unie legt in het ontwikkelen van toekomstige milieuwetgeving veel nadruk op samenwerking tussen onder-zoekers, beleidsmakers en de praktijk in zogenaamde ‘Living Labs’. Het project ‘Noordelijke Kleischil’ is een succesvol voorbeeld van een dergelijk Living Lab.

Aanmelden