Voorkom verontreiniging in de vergister

Voorkom verontreiniging in de vergister

24 oktober 2023 - Nieuwsberichten

Recent is er veel aandacht voor verontreiniging van bioverginstingsinstallaties. Eurofins kan ondernemers ondersteunen met analytische methodes die inzicht bieden zodat verontreiniging kan worden voorkomen. Wij analyseren zowel mest als diverse types digestaat op verontreinigingen. Zo kunt u, indien nodig, tijdig actie nemen en eventuele problemen later in het proces voorkomen.

Op steeds meer plaatsen in Nederland verrijzen biogasinstallaties. Deze leveren niet alleen schone energie. Ook het restproduct, het digistaat, is waardevol als meststof voor de land- en tuinbouw en gaat vaak terug de keten in.

De ambitie is om de groen gasproductie de komende jaren te vertienvoudigen om zo te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Na het vergistingsproces wordt biogas gezuiverd. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten.

Dierlijke mest is één van de voornaamste ingangsproducten die de installaties gebruiken om groen gas te produceren.

Voorkom verontreinigingen

Om groen gas te kunnen leveren en om het digestaat te kunnen gebruiken, moet dit voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en volgens de huidige wet- en regelgeving zijn geproduceerd. Eventuele verontreinigingen in de mest, of andere feedstock-producten, kunnen het proces verstoren of ontregelen en moeten dus worden voorkomen.

Laat het analyseren

Eurofins kan de mest én het eindproduct van de vergisting, het digestaat, analyseren op de aanwezigheid van chemische verontreinigingen, zoals amfetamine of andere synthetische verbindingen. Daarvoor stuurt Eurofins de monsters naar een ander laboratorium uit het Eurofins-netwerk, dat gespecialiseerd is in forensisch onderzoek.

De standaard analysetijd voor dit onderzoek is tien dagen. Een spoedanalyse van vijf dagen is mogelijk, daarvoor wordt een extra toeslag in rekening gebracht. De monstername dient door de klant zelf te worden verzorgd.

Meer weten?

Wil u meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met de klantenservice van Eurofins, via Klantenservice.mest@FTBNL.eurofins.com of 088 876 1006

Bestel >